Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Oglekļa nanocauruļu un aromātiskā poliimīda ne-kovalentās mijiedarbības

26.06.2017

Trešdien, 2017.g. 28. jūnijā, pulksten 13:00 2.stāva zālē. Dr. Baode Zhang Fizikas institūts, Freiburgas Universitāte (Vācija)  

Ne-kovalentās mijiedarbības ir svarīgas daudzās ķīmijas sfērās, sākot ar lielmolekulāriem kompleksiem un bio-molekulāriem pielietojumiem līdz pat aeronautikas transportlīdzekļiem. Ne-kovalentām mijiedarbībām ir fundamentāla loma dabā nanostruktūru veidošanas parādībās un to ieguldījums nanokompozītu veidošanā palielinās, ko galvenokārt nosaka daudzveidīgā polimēru matricu un pild-materiāla robežvirsmu īpašību daba. Aromātisko poliimīdu nanokompozīti, kuros struktūru stiprina oglekļa nanocaurules, piesaista arvien lielāku uzmanību aeronautikas transportlīdzekļu, kas balstās uz daudzfunkcionālām struktūrām, veidošanai.

Poliimīda mugurkaulu veido oglekļa atomu izkārtojums aromātiskos gredzenos, kas ir izomorfi oglekļa nanocaurulei sarullētas grafēna plāksnes veidā.

Līdz ar to polimēra aromātiskie gredzeni mēdz stipri mijiedarboties ar nanocaurulēm caur π - π mijiedarbībām, veidojot sakārtotu poliimīda klājumu uz nanocauruļu virsmas. Bet polimīdu šķiedras uz heksadonālā grafēna plāksnes pamatnes tiek noteiktas ne tikai ar π - π mijiedarbību, bet arī ar kopējo poliimīda molekulu ķēdes ģeometriju un elastīgumu. Šīs mijiedarbības tiks pētītas, lai izskaidrotu poliimīdu ķēžu ģeometrijas un elastības ietekmi uz robežvirsmas starp oglekļa nanocaurulēm un poliimīdu (AAPB/ODPA) ķēdēm.

Seminārs tiek organizēts Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekta “Optisko, elektrisko un gāzu sensoru īpašību pētījumi oglekļa nanomateriālu saturošiem polimēriem enerģijas ieguvei un atjaunojamās enerģijas uzglabāšanai” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.