Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās

19.09.2018.

20. septembrī un 28. septembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē

Kopējo pieteikumu skaits 13 un pieteicēju uzstāšanās sadalīta 2 grupās.


1. grupa (ceturtdien, 20. septembrī, plkst. 13.00):

 • Guna Doķe - Ilgstoša pēcspīdēšana īsviļņu infrasarkanajā spektra apgabalā ar retzemju elementu joniem aktivētā MgGeO3 materiālā;
 • Edgars Butanovs - 1D nanostruktūru izmantošana rentgenstaru detektēšanā;
 • Staņislavs Ložkins - Uz oglekļa materiāliem un metāliskām nanodaļiņām balstīta katalizatora izveide;
 • Halil Arslan - Ar itriju dopētas ZnO plānās kārtiņas un daudzslāņu struktūras;
 • Andris Antuzevičs - Sintēzes metodes ietekme uz gadolīnija jonu iebūvēšanos nanofluorīdos.


2. grupa (piektdien, 28. septembrī, plkst. 13.00):

 • Jeļena Miķelsone - Virsmas reljefa režģa hologrāfiskā ieraksta pastiprināšana;
 • Mārtiņš Zubkins - Plāno kārtiņu izgatavošana ar reaktīvo magnetrono izputināšanu pie kriogēnas temperatūras;
 • Deniss Fedorenko - Sulfonēta poli(ēter ēter ketona) membrānu un to kompozītu īpašību pētījumi;
 • Elīna Pavlovska - Luminiscences procesi ar erbiju aktivētā bārija lutēcija fluorīdā un to atkarība no temperatūras un erbija jonu koncentrācijas;
 • Virgīnija Vītola - Tuneļluminiscences pētījumi ilgi spīdošā SrAl2O4: Eu, Dy materiālā;
 • Inga Jonāne - Rezonanses rentgenstaru emisijas spektroskopija CuMo1-xWxO4 pētījumiem;
 • Arturs Cintiņš - PbS nanokristāla lokālas struktūras analīze izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju;
 • Ainārs Knoks - Ar grafēna kvantu punktiem leģētu anodisko TiO2 nanocaurulīšu iegūšana un izpēte fotokatalītiskai CO2 reducēšanai.

Katram projekta pieteicējam tiks dotas 15 minūtes, lai iepazīstinātu semināra dalībniekus ar savu projektu un atbildētu uz klātesošo jautājumiem. Lūdzu plānot 12 minūtes prezentācija + 3 minūtes jautājumi/atbildes.