Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Jeļena Miķelsone aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Hologrāfiskais ieraksts un virsmas reljefa veidošanās azobenzolu savienojumos"

05.09.2018.

2018. gada 7. septembrī plkst. 16.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva konferenču zālē.

Darba ietvaros tika pētīti optiskā ieraksta azobenzola materiāli: funkcionāli polimēri, mazmolekulāri organiskie stikli, „saimnieks-viesis” sistēma tiešajam hologrāfiskajam ierakstam  un difraktīvi optisko elementu (DOE) izstrādes. DOE izmanto telekomunikāciju tehnoloģijās, monohromatoros, elektrooptiskās ierīcēs, dažādu filtru izveidē, mākslā, drošības sistēmās, u.c., tāpēc DOE izstrāde ir nozīmīga priekš daudzām nozarēm.

Darba laikā iegūto režģu priekšrocība ir tāda, ka tie tiek izgatavoti no salīdzinoši lētiem materiāliem, tajā skaitā no materiāliem, kuru sintēze ir vienkārša un materiāls neprasa turpmāku attīrīšanu. Tika strādāts pie materiāla fotojutības uzlabošanas un virsmas reljefa pastiprināšanas pēc hologrāfiskā ieraksta, kas ļauj samazināt ierakstam nepieciešamu enerģijas daudzumu.

Darba ietvaros tika pētīti funkcionāli polimēri, kur gaismas jutīgs azo savienojums ir kovalenti saistīts ar polimēra matricu, azobenzolu saturoši mazmolekulāri organiskie stikli, kā arī azosavienojumu – polimēra matricas jeb „saimnieks-viesis” sistēma, kur abas kompomentes nav ķīmiski saistītas.

Darbā tiek apskatīta ieraksta parametru ietekme un virsmas reljefa režģa veidošanos, skaidrots tās mehānisms.

Izstrādāta netiešā metode masas kustības virziena noteikšanai virsmas reljefa režģī hologrāfiskā ieraksta laikā.

Darbā apskatīta virsmas reljefa režģu fizikāla pastiprināšanas metode, kas ļauj iegūt dziļu virsmas reljefa režģi pēc īsa hologrāfiska ieraksta.

Promocijas darbā ir aprakstīts virsmas reljefa veidošanās mehānisms.

Aizstāvamās tēzes:

  1. Masas kustības virziens var būt noteikts netiešā veidā, pētot režģa difrakcijas efektivitātes monotonitāti laikā.
  2. Masas transports virsmas reljefa režģa veidošanās laikā notiek materiālos, kuriem piemīt fotoinducētā dubultlaušanās īpašība.
  3. Azoepoksīda AAB:BADGE savienojums ir perspektīvs materiāls priekš tiešā hologrāfiskā rezista vienkāršas sintēzes un labas fotojutības dēļ.