Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LZA izsludina vārda balvu konkursu

25.06.2018.

2018. gada 12. jūnijā LZA Senāts pieņēma lēmumu izsludināt LZA vārda balvu konkursu 2019. gadam.

2018. gada 12. jūnijā LZA Senāts pieņēma lēmumu izsludināt LZA vārda balvu konkursu 2019. gadam:

 • Frīdriha Candera balva astronomijā;
 • Artūra Balklava balva zinātnes popularizēšanā;
 • Jāņa Endzelīna balva valodniecībā;
 • Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs;
 • Teodora Celma balva filozofijā;
 • Kārļa Mīlenbaha balva par praktisku devumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību);
 • Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs (kopā ar Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju).

Jaunajiem zinātniekiem LZA piešķirs sekojošas balvas:

 • Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
 • Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
 • Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā;
 • Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā un

Četras jauno zinātnieku balvas.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/ivis