Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Realizētie projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.10.2017

1. ERA.Net RUS plus project “Computer modeling of nanostructured photocatalyst for efficient hydrogen production from water” (WATERSPLIT) 2015-2018.

2. EUROfusion Enabling Research Project "When and how ODS particles are formed? - X-ray Absorption Spectroscopy and ab initio modelling of ODS steels", (CfP-WP15-ENR-01/UL-01), 2015-2017.

3. EUROFUSION project - Functional materials (WP-15-PPPT-MAT)

4. Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā (2016-2018) “Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana”

5. VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA “Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas” (IMIS2) (2014 – 2017)