Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Realizētie projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.02.2018

Aktīvie projekti

Horizon 2020:

H2020-MSCA-RISE-2015 Nr. 690853. Proposal acronym -  assymcurv. „The influence of the cell membrane assymetry and curvature on the functioning of membrane proteins and the transport of therapuetic compounds”. (2016. - 2010.)

Valsts pētījumu programma:

COST akcija:

Latvijas-Ukrainas sadarbības projekts:

“Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana” (2016. – 2018.)

Realizētie projekti

LZP grants:

LU CFI Studentu un jauno zinātnieku projekts

SJZ/2016/27  “Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizācijā”

ESF:

ERAF:

Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības projekts:

Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības (2016. - 2016.)

 

AlGaN un ar metāla joniem dopēta cinka oksīda viendimensionālās nanostruktūrās ar maināmu aizliegtās zonas platumu (2011. - 2013.) 

Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekts:

Latvijas – Baltkrievijas sadarbības programmas zinātnē un tehnikā:

Ar aktivātoriem Pr3+, Nd3+, Sm3+, Er3+, Tm3+ un sensibilizātoriem Cr3+, Mn3+, Bi3+ leģēta lantāna indāta sintēze, magnētisko un fotoluminiscento īpašību izpēte tā lietošanai fotoelektronikā