Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laboratorijas aprīkojums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2018
  • Skenējošais elektronu mikroskops Zeiss EVO50 XVP: paraugu morfoloģijas struktūras pētījumi, elementu sastāva EDX pētījumi.
  • Atomspēku mikroskops NT-MDT Smena, kontakta, daļēja kontakta un bezkontakta režīmi virsmas morfoloģijas pētījumiem.
  • HP 4284A LCR impedances analizators frekvenču diapazonā no 20 Hz līdz 1MHz ar programmējamu sildītāju temperatūru rajonā līdz 450 oC.
  • Iekārta dielektriskās polarizācijas histerēzes cilpu un polarizācijas atkarības no temperatūras mērīšanai ar Soijera-Tauera metodi.
  • Maikelsona interferometrs ar elektrisko lauku inducētu deformāciju noteikšanai pie dažādām temperatūrām.
  • Iekārta elektrokaloriskā efekta mērīšanai adiabātiskā režīmā.
  • Augsttemperatūru krāsnis (līdz 1600oC) ar kontrolējamu atmosfēru segnetoelektrisko materiālu izgatavošanai.
  • Karstā prese un vakuuma karstā prese (1200oC, spiediens līdz 60 kN).