Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.10.2017
  • Jaunu, uz Na0.5Bi0.5TiO3 balstītu, bezsvina segnetoelektrisko materiālu iegūšana, modificējot jau esošos savienojumus, dopējot ar monoksīdiem (tai skaitā lantanīdiem), veidojot bināros vai multikomponentu cietos šķīdumus;
  • komplekso svinu saturošo savienojumu ar ķīmisko formulu PbB’1/2B’’1/2O3 (kur B’=Sc+3, Lu+3, Yb+3, Tm+3; B’’= Nb+5, Ta+5) un PbB’1/3B”2/3O3, (kur B’=Mg+2, Zn+2, Ni+2, Cd+2, B”- Nb+5, Ta+5) sintēze;
  • modificēta (Pb,La)(Zr,Ti)O3 (PLZT) iegūšana;
  • bezsvina keramikas (K0.5Na0.5)NbO3, (Na0.5Bi0.5)NbO3, BaTiO3, BaTiO3+Eu2O3, CuO, Fe2O3, MnO2, BaMnO3, SrMnO3, BiFeO3, LaSrMnO3 sintēze;
  • tehnoloģisko faktoru (cietfāzu reakciju, divpakāpju sintēzes, karstās presēšanas) ietekme uz segnetokeramikas īpašībām;
  • izgatavoto paraugu elementanalīze un mikrostruktūras pētījumi, keramikas paraugiem analizējot graudu izmērus un to sadalījumu, kas dod informāciju par graudu augšanas mehānismiem un mikrostruktūras attīstību;
  • sintēzes un saķepšanas procesu mehānisma un kinētisko parametru pētījumi.