Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.12.2017

No P. Stučkas LVU Pusvadītāju Fizikas Problēmu laboratorijas laikiem praktiskās elektronikas speciālisti (Radioelektronikas grupa) nodarbojas ar jaunas, unikālas aparatūras, mēraparātu un iekārtu radīšanu zinātniskiem eksperimentiem un tautas saimniecībai. Pašreiz Radioelektronikas laboratorija sadarbībā ar citām institūta apakšvienībām un speciālistiem (sevišķi jāatzīmē institūta galvenais konstruktors-mehāniķis Jānis Straumēns un mehāniskās darbnīcas) turpina šīs tradīcijas. Pēdējo 10 - 15 gadu laikā laboratorija pievērsusies šādām galvenajām problēmām: 

  • Unikālu mērīšanas un kontroles iekārtu un sistēmu izstrāde un eksperimentālā ražošana:
    • pārbaudes ierīces augstsprieguma slēdžu, automātisko atslēdzēju, spēka transformatoru pakāpju pārslēdzēju darbības testēšanai;
    • vides parametru noteikšana (temperatūra, apgaismojums, mitrums) un vadīšana dažādos objektos;
    • caurlaides, piekļuves un signalizācijas sistēmas;
    • pēc pasūtījuma izstrādātas datoru un kontrolieru programmatūras.
  • Automātisko vadības un kontroles sistēmu izstrāde.