Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Galvenās publikācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.12.2017

D.Gusevs, I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis, J.Tībergs, J.Veinbergs, J.Zvirgzds. A soft-start device with three-phase control. 2007, Nr.3, 76.lpp. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences

A.Kristiņš. Monitoring of the environment temperature and relative humidity, p.33. The outlook “High Tech in Latvia 2008”. LTP and RTU.

A.Kristiņš. Soft start devices with three-phase control, p.49. The outlook “High Tech in Latvia 2008”. LTP and RTU.

Vadim Ogorodnik, Janis Kleperis, Albert Kristinsh, Irina Gvardyna, Aivars Cesnieks, Arvids Vilde, Automated control of the grain drying process. P. 324 – 327. 9th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development” 27.-28.05.2009. Jelgava, LATVIA

A.Kluga, A.Zelenkovs, E.Grab, V. Belinska. Accuracy Estimation of GPS Receiver Parametrs with Simulator in Dynamic Mode. // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Tecnologija, 2009, No. 6(94), pp. 9-14.

A.Zeļenkovs, S.Zeļenkovs. The noise generator for model – based signal processing in linear radio channels with viterbi detection as output –Rīga Technical University 50th International Scientific Conference. Section «Electronics, Telecommunications and e-Society» Riga, 14 – 16 October 2009, pp. 41-50.

 

Galvenie vērtēšanas kritēriji ir izstrādātie un reāli ieviestie projekti. Projektu izstrādes gaitā iegūtie rezultāti un know how var tikt publicēti pie noteikuma ja attiecīgā projekta pasūtītājs tam piekrīt un ja šie rezultāti nesatur informāciju, kura būtu jāpatentē. Pieteikumi patentiem ekonomisko apsvērumu dēļ nav iesniegti. Iegūtā zinātniski tehniskā informācija iespēju robežās tiek atspoguļota publikācijās un konferenču materiālos.

Piemēram: 

29th Scientific Meeting of Institute of Solid State physics, University of Latvia, Riga, February, 2013

1. I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis J.Straumēns. Swing Abstracts, p. 98.

2. P.Annus, E. Reilent, A.Kuusik, T.Tammet, A.Kristiņš. New trends in streetlighting control. Abstracts, p. 99.

3. I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis. Doors controllers. Abstracts, p. 80.

30th Scientific Meeting of Institute of Solid State physics, University of Latvia, Riga, February, 2014

4. H.Uuetoa, A.Krivoshei, J.Lamp, M.Min, T.Uuetoa, P.Annus, A.Kristiņš. Non-invasive bio-Impedance based method for central aortic blood pressure waveform estimation. Abstracts, p. 40.

5. I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis. Controller for alarm sensors status monitoring Abstracts, p. 41

6. J.Veinbergs, V.Romaņenkovs. Equipment of telemetry data control and transmission Abstracts, p. 82.