Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
EXAFS spektroskopijas laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.08.2013
Dr. A. Kaļinko, Dr. A. Kuzmins, Dr. J. Purāns un Dr. Ch. Lensers no Jūlihas zinātniskās pētniecības centra (Jülich Forschungszentrum) veic sinhrotronās radiācijas eksperimentus HASYLAB/DESY centrā
Dr. A. Kuzmins un Dr. Ņ. Mironova-Ulmane veic mikro-Ramana pētījumus, izmantojot skenējošo konfokālo mikroskopu ar spektrometru „Nanofinder S”
Dr. J. Purāns, K. Vilnis un Dr. R. Kalendarevs ar jauno līdzstrāvas magnetronu izputināšanas sistēmu G500M
Dr. A. Kaļinko, A. Anspoks un Dr. A. Kuzmins veic zemas temperatūras rentgenabsorbcijas eksperimentu HASYLAB/DESY centrā