Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.12.2017

Mūsu laboratorijā izmanto dažādas plāno kārtiņu iegūšanas metodes. Tiek lietotas dažādas fizikālās iztvaicēšanas (termiskā, impulsu lāzera un t.l.) un magnetronu izputināšanas (DC, RF, HiPIMS) tehnoloģijas. Par pamatinstrumentu šo tehnoloģiju relizācijai kalpo SIA "Sidrabe" izstrādātā un uzbūvētā dauzfunkcionālā klāstera iekārta. Līdzās tai mes izmantojam virkni atsevišķu magnetronu izputināšanas un iztvaicēšanas ierīču.

Lai pētītu un testētu iegūtās kārtiņas mūsu eksperimentālās iespējas ietver, bet neaprobežojas ar vairākām tehnoloģijām: skenējošā un transmisijas elektronu mikroskopija (SEM/TEM), skenējošā zonžu mikroskopija (AFM/STM), konfokālā mikroskopija (CM), rentgenstaru difrakcija (XRD), rentgenstaru absorbcijas spektroskopija (XAS/EXAFS/XANES), elektronu enerģijas zudumu spektroskopija (EELS) un rentgenstaru fotoelektronu spektroskopija (XPS). Materiāla sastāvu varam pārbaudīt ar rentgenfluorescences (XRF), XPS, EELS un XAS metodēm.

Mūsu laboratorija ir iesaistīta Latvijas Universitātes mācību procesā un nodrošina studentus ar iespēju piedalīties pētnieciskajā darbībā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.