Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.02.2015

Laboratorijā veic fundamentālus un uz praktiskiem pielietojumiem vērstus organisko molekulu, materiālu un to struktūru pētījumus. Šo pētījumu objekti galvenokārt saistīti ar oriģināliem, Latvijā sintezētiem savienojumiem. Pētījumu mērķis ir iegūt priekšstatus par pētāmo objektu struktūras saistību ar to optiskajām un elektriskajām īpašībām. Balstoties uz šajos pētījumos iegūtajiem priekšstatiem, laboratorijā ciešā sadarbībā ar Latvijas ķīmiķiem tiek radīti jauni materiāli ar uzlabotām īpašībām. Svarīgs laboratorijas uzdevums ir arī novērtēt un demonstrēt jaunradīto materiālu iespējamo praktisko pielietojumu. Tādejādi laboratorijā tiek gan apmācīti speciālisti, gan radīta zināšanu un tehnoloģiskā bāze organiskās elektronikas un fotonikas attīstībai Latvijā. Pētījumi tiek veikti tādās jomās kā:

  • hromoforu struktūras un īpašību kvantu ķīmiskā modelēšana;
  • plāno kārtiņu dizains;
  • plāno kārtiņu enerģētiskā struktūra;
  • elektriskās un fotoelektriskās īpašības;
  • nelineārās optiskās parādības;
  • stimulētā emisija;
  • plāno kārtiņu elektroluminiscence;
  • optiski ierosinātās pārslēgšanās procesi;
  • termoelektriskie procesi.