Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laboratorijas aprīkojums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.05.2014
  • Kvantu ķīmiskajai modelēšanai tiek izmantotas Gaussian 09, GaussView 5.0 un HyperChem 8.0 programmu paketes;
  • Organisko materiālu plānu kārtiņu pagatavošanai tiek izmantota termiskā sublimēšana vakuumā, rotācijas liešana, Lengmīra-Blodžetas tehnoloģija un pašorganizējošie monoslāņi;
  • Telpas lādiņu ierobežoto strāvu, lādiņnesēju caurplūdes laika un lādiņnesēju ekstrahēšanas ar lineāri izvērstu spriegumu metodes tiek pielietotas, lai raksturotu materiālu elektriskās īpašības;
  • Temperatūras modulēto telpas lādiņu ierobežoto strāvu metode, Kelvina zondes virsmas potenciāla, fotovadāmības efektivitātes un sliekšņa vērtības tiek izmantotas, lai noteiktu materiālu enerģētisko struktūru;
  • Materiālu lineāri optisko parametru noteikšanai tiek izmantota absorbcijas un atstarošanās spektroskopija un modu līniju metode;
  • Materiālu gaismas emisijas īpašības tiek raksturotas ar luminiscences, stimulētās emisijas un elektroluminiscences spektrālām metodēm un fotoluminiscences kvantu iznākumu;
  • Hiper Releja izkliede, optiskās otrās harmonikas ģenerācija, Meikera joslu metode, Kurca pulvera metode un Maha-Zendera interferometrija tiek lietotas, lai raksturotu materiālu nelineāri optiskās īpašības;