Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laboratorijas sasniegumi laika posmā 2003. – 2013.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.12.2015

Tiek veikta amorfo halkogenīdu pusvadītāju (As-S, As-Se un As-S-Se) plānu kārtiņu un organisko azo-polimēru sintēze un izpēte optiskajam ierakstam un elektronstaru litogrāfijai. Tiek pētītas fotoinducētu optisko īpašību izmaiņas, hologrāfiskā ieraksta īpašības tilpumā, hologrāfiskā virsmas reljefa veidošanās un ieraksta relaksācijas procesi. Par galveno uzdevumu izvirzīta augstas jutības fotorezistu izstrāde un izpēte izmantošanai redzamajā un tuvajā UV spektrālajā apgabalā ar pielietojumu hologrāfijā un elektronstaru litogrāfijā difraktīvo optisko elementu izgatavošanai. Uz laboratorijā izstrādāto halkogenīdu pusvadītāju bāzes ir izveidotas hologrāfisko uzlīmju ieraksta un matricu iegūšanas tehnoloģijas. Tiek veikta Brega režģu struktūru plakanos viļņvados izstrāde un izpēte optisko šķiedru sakaru sistēmām signālu ievadei (multiplexing) un izvadei (demultiplexing).

Amorfās As-S-S kārtiņas iegūstamas ar vakuuma uzputināšanas metodi un veido bāzi jaunu neorganisko fotrezistu attīstībai. Šāda tipa materialiem piemīt augsta izšķiršanas spēja (>10000 līn./mm), plašs spektrālās jutības diapazons (UV un redzamā spektra daļā līdz 700 nm) kā arī īpašības, kas padara šos materiālus pievilcīgus izmantošanai foto- un e-staru litografijā. Gaismas un termoinducēta holografiskā ieraksta pastiprināšanas iespēja ir būtiska minēto fotorezistu gaismas jutības uzlabošanai. LU CFI ir izstrādāti fotorezisti ar gaismas jutību ~ 100mJ/cm2 un spektra jutību pie viļņu garuma λ~700 nm. Līdz ar to iespējams realizēt hologrāfisko ierakstu, izmantojot pusvadītāju diodes vai cietvielu lāzerus.

Amorfajos halkogenīdu pusvadītājos un organiskos azo-polimēru materiālos tiek pētīts gaismas inducētais tiešais virsmas reljefa veidošanās process. Šāda virsmas strukturēšanas metode ir daudzsološa no tehnoloģiskā viedokļa.