Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.11.2017

Materiālu struktūras, morfoloģijas un sastāva izpēti, izmantojot modernas eksperimentālās un teorētiskās metodes, kā arī augstas veiktspējas klasteru skaitļošanu.

Mūsu eksperimentālās iespējas ietver, bet neaprobežojas ar vairākām tehnoloģijām: skenējošā un transmisijas elektronu mikroskopija (SEM/TEM), skenējošā zonžu mikroskopija (AFM/STM), konfokālā mikroskopija (CM), rentgenstaru difrakcija (XRD), rentgenstaru absorbcijas spektroskopija (XAS/EXAFS/XANES), elektronu enerģijas zudumu spektroskopija (EELS) un rentgenstaru fotoelektronu spektroskopija (XPS). Materiāla sastāvu varam pārbaudīt ar rentgenfluorescences (XRF), XPS, EELS un XAS metodēm.

Mēs izmantojam uzlabotus teorētiskos aprēķinus un eksperimentālo datu modelēšanu, lai iegūtu ieskatu par materiālu struktūras un īpašību attiecībām.

Mūsu laboratorija ir iesaistīta Latvijas Universitātes mācību procesā un nodrošina studentus ar iespēju piedalīties pētnieciskajā darbībā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.