Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2018

Materiāli (tērauds, M/Fe2O3, CuOx, TiO2, WO3, M/FLG*) un to iegūšanas tehnoloģijas (impulsu elektrolīze, elektroķīmiskā izsēdināšana un anodēšana, elektroforēze, izsmidzināšanas-pirolīzes, elektroķīmiskā eksfoliācija ar jonu interkalāciju, termiskā apstrāde) enerģijas savākšanai un pārveidošanai (saule, ūdens, gaisa piesārņojums);

Li-jonu baterijas katoda un anoda materiāli (LiFePO4, grafēna kompozītie materiāli);

Materiāli (MHx, M/FLG, nanostrukturēts ogleklis, ceolīti) enerģijas uzkrāšanai un gāzu sensorikai

Ūdeņradis kā enerģijas nesējs un degviela;

Materiāli un risinājumi Saules, Okeāna viļņu, Vēja, biomasas enerģijas iegūšanai un uzkrāšanai; saules enerģijas kolektoru materiāli un pārklājumi; nanodaļiņas un nanošķiedras (fibrilas).

Tiek pētītas jonu-elektronu parādības un procesi uz cietās vielas virsmas, starpfāžu robežslānī un fāžu tilpumā, kā arī virsmas un tilpuma funkcionalizēšana.

Pētījumu metodes: elektriskā un elektroķīmiskā impedances spektroskopija, cikliskā voltamperometrija un kulonometrija, hronopotenciometrija, diferenciālā termo-gravimetriskā analīze (DTA-TGA), mehāniskās un termo-mehāniskās stiprības analīze, optiskā mikroskopija un Ramana spektroskopija.

Virsmas modificēšanai, nanostrukturēšanai un funkcionalizēšanai tiek izmantotas tādas tehnoloģijas kā ķīmiskā kodināšana, jonu ekstrakcija un apmaiņa, ultraskaņas stimulēta izsārmošana, kodināšana jonu plazmā un pārklājumu uznešana ar DC/RF magnetronu, ar sola-gēla, elektroizgulsnēšanas un elektroforēzes metodēm.

*M/FLG – dažu slāņu grafēns, M- interkalētais metals aktīvu piemaisījumu veidā izvēlētai aktivitātei