Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Patenti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2017

G. Cikvaidze, A. Kalle. Method for refining silicon using an electron beam. European patent application: EP 2 883 837 B1; Date of publication: 02.11.2016 Bulletin 2016/44; Applicant: Institute of Solid State Physics University of Latvia

Jānis Kleperis, Jurijs Kuzņecovs, Jānis Baumanis „Kapilāro kanālu izveidošanas paņēmiens” Latvijas patents Nr. 14701 (20.10.2013); Pieteikums Nr. P-13-68 no 22.05.2013.

Izgudrojums pielietojams ūdeņraža tehnoloģijās dažādām vajadzībām. Uz cieta elektrību vadoša ķermeņa uztin diegu ar zināmu soli un to izvieto starp diviem ķermeņiem ar paralēlām virsmām. Ķermeņi, kas aptīti ar diegiem, tiek izvietoti starp neaptītiem ķermeņiem ar paralēlām virsmām, turklāt ar diegiem neaptīto ķermeņu skaitam konstrukcijā jāapmierina izteiksme M ≥ m + 1. Diegu tinumi izveidoti ar soli l starp tinumiem tā, lai apmierinātu nosacījumu L > l > 0. Ķermeņu virsmas raupjums nepārsniedz 0,1 diega diametra.

Jānis Kleperis, Jānis Straumēns. Šķidruma līmeņa līdzsvarošanas sistēma. Latvijas Patents Nr. 14698; pieteikums Nr. P-13-36 no 22.03.2013.

Izgudrojums attiecas uz šķidruma līmeņa līdzsvarošanas sistēmu elektrolīzes iekārtā. Sistēma raksturīga ar to, ka papildus satur hermētisku ūdens rezervuāru, kas izvietots caurulē starp ūdens rezervuāru un gāzes atdalīšanas trauku apakšējo ieeju, līmeņa stabilizācijas cauruli, kas savieno gāzes atdalīšanas trauka augšējo izvadu ar hermētisko ūdens rezervuāru. Turklāt līmeņa stabilizācijas caurules apakšējais gals ir izvietots minētā hermētiskā ūdens rezervuāra iekšpusē zem tajā esošā ūdens līmeņa tā, ka tas atrodas vienā līmenī ar vajadzīgo elektrolīta līmeni gāzu atdalīšanas traukā.

Jurijs Kuzņecovs, Mihails Morozs, Vladimirs Striževskis, Jānis Kleperis. Ierīce šķidruma pārveidošanai gāzveida degvielā. Device for conversion of liquid gaseous fuels. Latvijas Patenta pieteikums Nr. P-10-81; reģistrēts 24.05.2010.

Izgudrojums attiecas uz mikrokapilāru ierīces izveidi, izmantojot pusvadītāju tehnoloģijas. Uz silīcija monokristāla pamatnes tiek uznests 2 mikronus biezs polikristāliska silīcija slānis, uz kura tiek uzklāts fotorezista pārklājums, ko eksponē ar kanālu zīmējumu. Fotorezista neiegaismotās vietas kopā ar polikristālisko silīciju tiek kodinātas līdz silīcija pamatnei, tādā veidā iegūstot kanālus ar izvēlēto platumu un atdalošo sienu augstumu (attēlā izgatavotās ierīces kanālu virsmas attēls elektronu skanējošā mikroskopā). Plate ar kanāliem no augšas tiek nosegta ar gludu plāksni, tādā veidā iegūstot kapilāru sistēmu, ko var izmantot efektīvai šķidruma pārveidošanai gāzveida stāvoklī.

H. Luo, G. Vaivars, J. Kleperis, Jauns paņēmiens sašūto sulfonētu PEEK grupas polimēru sintēzei. Latvijas patents LV 13960, pieteikts 2007.g., publicēts 2009.g.

Populāri Nafion aizvietotāji ir sulfonēti poli(ēterēterketoni). Lai nodrošinātu augstu protonu vadītspēju, iegūto polimēru ir nepieciešams sulfonēt. Sulfonēšana ievērojami pazemina membrānu mehānisko stabilitāti. Pazīstamākais paņēmiens mehānisko īpašību uzlabošanai ir polimēra sašūšana, piešķirot tam komplicētāku struktūru un palielinot polimēra ķēžu garumu. Sašūšana parasti samazina protonu vadītspēju. PEEK grupas polimēriem sašūšanai izmanto ļoti indīgas un korozīvas ķimikālijas. Pats process ir darbietilpīgs. Patentā tiks piedāvāta jauna metode PEEK grupas polimēru sašūšanai, kas neizmanto dārgas un indīgas izejvielas, kā arī ļauj ievērojami vienkāršot pašu sašūšanas procesu. Tas ļauj ievērojami pazemināt polimēra ražošanas izmaksas.

M.Vanags, V.Ņemcevs, J.Kleperis, Ar ūdeni darbināma siltuma un elektrības apgādes sistēma. Latvijas patents LV 13710, pieteikts 2007.g., publicēts 2008.g.

Izgudrojums attiecas uz siltuma apgādes sistēmām, kurās kā kurināmo izmanto uz vietas ar ūdens gāzes ģeneratoru no ūdens saražotu ūdens gāzi – ūdeņraža un skābekļa maisījumu attiecībā 2:1. Sistēma papildus satur gāzes sadegšanas rezultātā radušos ūdens tvaiku kondensācijas iekārtu, kurā kondensētais ūdens tiek nogādāts atpakaļ ģeneratorā, un kurtuves tuvumā elektrības ģenerēšanai no siltuma izvietotas pusvadītāju termoelektriskās baterijas. Tas paaugstina minētās sistēmas lietderības koeficientu.

Purviņš A. Krievs O. Ribickis L. Kleperis J. Līdzstrāvas elektrodzinēja piedziņa ar ūdeņraža degvielas elementu. – LV patenta pieteikums Nr. P-08-171, 9. okt. 2008.

Izgudrojums attiecas uz elektrotehniku un to var pielietot līdzstrāvas elektriskās piedziņas sistēmās. Izgudrojuma mērķis – uzlabot līdzstrāvas elektrodzinēja piedziņas enerģētiskos rādītājus. Līdzstrāvas elektrodzinēja piedziņa ar ūdeņraža degvielas elementu satur degvielas elementu 1, līdzstrāvas-līdzstrāvas enerģijas pārveidotāju 4 un līdzstrāvas elektrodzinēju 7. Risinājuma atšķirīgā daļa raksturojas ar to, ka degvielas elementa 1 izejai pievienots induktivitātes spoles 2 un pirmā divslāņu kondensatora 3 virknes slēgums, kur pirmā divslāņu kondensatora 3 negatīvā spaile savienota ar degvielas elementa 1 negatīvo izvadu. Līdzstrāvas elektrodzinējam 7 paralēli pievienots diodes 5 un otrā divslāņu kondensatora 6 virknes slēgums, kur diodes 5 katods pieslēgts pie viena līdzstrāvas elektrodzinēja 7 izvada un otrā divslāņu kondensatora 6 pozitīvā spaile – pie otra. Papildus līdzstrāvas-līdzstrāvas enerģijas pārveidotāja 8 ieejai pieslēgts otrais divslāņu kondensators 6 un izejai – pirmais divslāņu kondensators 3.

Pēteris Liopa, Mārtiņš Vanags. Jonu ģenerators iekšdedzes dzinēju un apkures katlu darbības efektivitātes uzlabošanai. Ion Generator for internal combustion engine and boiler efficiency improvement. Latvijas Patenta pieteikums: Nr. P-10-49. Reģistrēts 01.04.2010.