Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laboratorijas aprīkojums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2018

Iekārtas nanostrukturētu materiālu iegūšanai:

Izsmidzināšanas pirolīzes metode plānu nanokristālisku materiālu pārklājumu iegūšanai – pašu izgatavota iekārta ar 2 izsmidzināšanas pistolēm, slāpekli kā nesējgāzi, apsildāmu pamatni līdz 450 oC (termoregulators sildīšanas/dzesēšanas ātruma iestādīšanai) paraugiem ar izmēriem ne lielākiem par 40x40 mm.

Elektroķīmiskās izsēdināšanas metode nanokristālisku materiālu pārklājumu iegūšanai, izmantojot VoltaLab 40 (PGZ301; Radiometer Analytical) potenciostatu, programmatūru VoltaMaster 4 un pašu izgatavotu impulsu barošanas bloku.

Elektroķīmiskās anodēšanas metode nanostrukturētu oksīdu kārtiņu iegūšanai uz metāliskas pamatnes; sistēmu veido līdzstrāvas barošanas avots, digitālais termometrs un datu logeris ar iespēju reģistrēt strāvas/potenciāla/temperatūras izmaiņas kārtiņas augšanas procesā.

Dažu (vairāk) slāņu grafēna plākšņu iegūšana ar elektroķīmiskās grafīta elektrodu sašķelšanas metodi – paštaisīts impulsu ģenerators sašķelšanas procesa vadībai, iegūtā materiāla mazgāšanas/filtrēšanas aprīkojums. Elektroķīmiskajā grafīta sašķelšanas metodē iespējams veikt vienlaicīgi arī grafēna oksīda reducēšanu, kā arī dažādu jonu un anjonu “iesēdināšanu” starp grafēna plāksnēm.

Iekārtas materiālu optisko un fotoelektroķīmisko īpašību pētījumiem:

Spektrometrs HR4000 UV-NIR ar programmu SpectraSuite un UV+VIS+NIR gaismas avots DH-2000 materiālu gaismas caurlaidības un gaismas avotu emisijas spektru reģistrēšanai;

Iekārta fotoelektroķīmiskiem pētījumiem pašu izgatavotā elektroķīmiskā šūnā ar 150 W augstspiediena ksenona lampas un 30 W LED prožektora gaismas avotiem; gaismas modulatoru gaismas stara periodiskai pārtraukšanai un VoltaLab 40 (PGZ301; Radiometer Analytical) potenciostatu un VoltaMaster 4 programmatūru.

Iekārtas materiālu fizikālo un fizikāli-ķīmisko īpašību pētījumiem:

Gāzes sorbcijas analīzes sistēma PCTPro-2000 (SETARAM) ar masspektrometru RGAPro-100 (līdz 100 masas/lādiņa skaitļa vienībām). Iekārta paredzēta dažādu materiālu un dažādu gāzu (šobrīd – ūdeņradis) sorbcijas/desorbcijas mērījumiem ar Sīverta (tilpuma izmaiņu) metodi. Pielietojumi - jaunu materiālu virsmas/tilpuma sorbcijas pētījumi gāzu uzglabāšanai cietā vielā.

Selektīvas gāzu caurlaidības pētījumiem izveidotas spiediena starpības noteikšanas kameras plakaniem (membrānas tipa) un cilindriskiem (ārējais diametrs līdz 10 mm) materiāliem.

Elektrovadītspējas mērīšanas sistēma polimēru membrānu jonu vadītspējas noteikšanai temperatūru intervālā no istabas līdz +80 oC, ko veido BekkTech paraugu turētājs BT-512 un ūdens termostata vanna.

Iekārtas funkcionālo materiālu, plāno kārtiņu un nanostruktūru iegūšanai: 

  • Laboratorijas krāsns SNOL 8.2/1100
  • Cauruļkrāsns SNOL 0,2/12500L XC04
  • Ultraskaņas vanna Amisonic BC 4530-25
  • Līdzstrāvas sprieguma avots Agilent Technologies N5772A
  • Termiskā un magnetrona izputināšanas iekārta

Iekārtas morfoloģijas, mehānisko īpašību, sastāva un struktūras pētījumiem:

  • Shimadzu diferenciālais termogravimetrs DTG-60
  • Ramana spektrometrs Spex-Ramalog

Iekārtas materiālu fizikālo un fizikāli-ķīmisko īpašību pētījumiem:

  • Solartron 1287 elektroķīmiskā sistēma ar Solartron 1260 frekvenču analizatoru
  • Potentiostats/Galvanostats PAR EG&G M 173 ar Universālo Programmētāju M 175
  • Hewlett-Packard 4194A Impedances analizators