Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Īsa vēsture par laboratoriju
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2018

Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija izveidojās 2017.gada decembrī, apvienojoties divām laboratorijām – Cietvielu jonikas un Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijām. Cietvielu jonikas laboratorijas aizsākums ir 1980to gadu sākums, kad Pusvadītāju materiālu laboratorija tās dibinātāja un ilg-gadēja vadītāja Dr.phys. Andreja Lūša (1939.-2017.) vadībā uzsāka pētījumus elektrohromo, fotohromo un foto-elektrohromo materiālu jomās.

Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija izveidojās 2006. gadā ūdeņraža un uz gāzu sensoru laboratorijas bāzes, pateicoties Valsts pētījumu programmas enerģētikā atbalstam. Laboratorijas darbā ir iesaistījušies gan fiziķi, gan ķīmiķi, gan biologi, gan ekonomikas un vadības speciālisti, pat ģeogrāfi. Tas ir laiks, kad pētnieki kopā ar uzņēmējiem dibināja arī Latvijas Ūdeņraža asociāciju. Tiek pētīti materiāli un tehnoloģijas ūdeņraža izmantošanai transportā un enerģētikā, sākot ar ūdeņraža iegūšanu elektrolīzes, fotoelektrolīzes, biomasas tumsas fermentācijas procesos; uzkrāšanu metālhidrīdos un nanostrukturētos porainos, slāņainos kompozītu materiālos; ūdeņraža jonus vadošām membrānām izmantošanai degvielas šūnās; līdz pat sabiedrības attieksmes pētījumiem par ūdeņraža izmantošanu transportā un koģenerācijā. Pētītie materiāli – elektrodi un elektrodu pārklājumi efektīvai ūdens elektrolīzei, nanostrukturēti titāna dioksīda un ferītu plāno slāņu pārklājumi ūdens sadalīšanai saules gaismā, membrānas un polimēru kompozīti ar jonu-elektronu vadītspēju ūdeņraža selektīvai pārnesei un atdalīšanai, metālhidrīdu-neorganisku nesējmateriālu kompozīti ūdeņraža atgriezeniskai saistīšanai. Pētīta tiek struktūra, sastāvs, morfoloģija, kā arī elektriskās, optiskās, elektroķīmiskās, gāzu adsorbcijas/desorbcijas īpašības. Ūdeņradis kā enerģijas nesējs var tikt izmantots enerģijas savākšanai un uzkrāšanai no laikā mainīgiem un grūti prognozējamiem atjaunojamiem energoresursiem (Saule, vējš), tādēļ laboratorijas pētnieciskās aktivitātes aptver arī Saules un vēja enerģiju tehnoloģijas.