Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.01.2018

Projekta vadītājs Varis Karitāns

1.1.1.2/VIAA/1/16/199

Projekta mērķis ir attīstīt neinvazīvu optisko sistēmu un metodi stiklveida ķermeņa apduļķojumu radīto nevēlamo efektu mazināšanai/kompensēšanai. Stiklveida ķermeņa apduļķojumi izpaužas kā redzeslaukā peldošas ķēdītes, aplīši, kā arī citas struktūras, kas faktiski ir caurspīdīgi fāzu difrakcijas režģi. Ar šo redzes diskomfortu radošo problēmu saskaras aptuveni 80 % cilvēku. Problēma tiks risināta, izmantojot kodēto difrakcijas struktūru metodi šo objektu struktūras noskaidrošanai un gaismas modulācijai tā, lai šo apduļķojumu efektus samazinātu. Kodēto difrakcijas struktūru metode ir viena no populārākajām skaitliskajām metodēm objektu fāzes un struktūras noteikšanai. Šī metode ir piemērota optisko aberāciju mērīšanai, proteīnu kompleksu struktūras novērtēšanai, kristālu struktūras noteikšanai un citiem mērķiem. Projekta gaitā tiks novērtēta arī šis metodes pielietojamība jaunu viļņu frontes sensoru radīšanai astronomijas vajadzībām, kā arī mikrofluīdikas sistēmās šķidrumā esošu objektu struktūras noteikšanai. Šādi pētījumi ir nozīmīgi Latvijas industrijā, veicinot augsto tehnoloģijas produktu un uzņēmumu attīstību.

Projekts tiks realizēts LU Cietvielu fizikas institūtā sadarbībā ar Dublinas Universitātes Koledžas Optikas laboratoriju. Projektu plānots īstenot inovatīvo materiālu un tehnoloģiju nozarē izmantojot starpdisciplinaritāti - dabas zinātnes (1.1 matemātika (Mathematics), 1.3 fizika (Physical sciences), 1.4 Ķīmija (Chemical sciences)) un inženierzinātnes un tehnoloģija (2.5 materiālu zinātne (Materials engineering). Projektam ir tieša sasaiste ar Viedās specializācijas stratēģiju (VSS), jo projekta mērķi atbilst RIS3 noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem un izaugsmes 1., 2. 3. un 6. prioritātei. Projekts atbilst šādām zināšanu jomām: 1) viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; 2) IKT, kā arī EK identificētajās atslēgtehnoloģijās (nanotehnoloģijas, mikro un nano-elektronika, fotonika, advancētie materiāli un ražošanas sistēmas, biotehnoloģijas). Projekta galvenās aktivitātes ir mikrooptikas un skaitļošanas optikas pētījumi, kā arī mikrofluīdikas attīstīšana.

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši, kopējais finansējums 133,805.88 EUR.