Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2018

Projekta vadītājs Tamara Gavrilovic

1.1.1.2/VIAA/1/16/215

Projekta mērķis ir jaunu augšuppārveidotās luminiscences nanomateriālu sintēze, kas sevī ietver materiālu stabilizēšanas, modificēšanas, virsmas (bio)funkcionalizēšanas un toksicitātes, risinājumu meklēšanu. Plānots izstrādāt pārklātas un modificētas vairākas luminiscento augšuppārveidoto materiālu grupas.Tajā skaitā: Metālu oksīdi ( TiO2, ZnO, ZrO2, HfO2, SnO2), alumināti ( SrAlO4), silikāti (SrSiO4) un fosfāti (APO4, A = La, Y, Gd, Lu). Šo funkcionālo nanomateriālu īpašības tiks gan pētītas no fundamentālā zinātnes skatu punkta, gan pielāgotas praktiskiem pielietojumiem, to skaitā specifiskiem augsto tehnoloģiju produktiem, kuri pašlaik ir pieprasīti Latvijas industrijā. Kā piemērs, minētās struktūras varētu tikt pielietotas cietvielu lāzeru pastiprinātājos, attēlveidošanas līdzekļu materiālos, audzēju atklāšanā un zāļu pievadīšanā.

Projekts tiks realizēts LU Cietvielu fizikas institūtā sadarbībā ar Tartu Universitātes Fizikas institūtu. Projektu plānots īstenot inovatīvo materiālu un tehnoloģijas nozarē izmantojot starpdisciplinaritāti - dabas zinātnes (1.3 fizika (Physical sciences) un 1.4 Ķīmija (Chemical sciences)) un inženierzinātnes un tehnoloģija (2.5 materiālu zinātne (Materials engineering) un 2.10 nanotehnoliģijas (Nano-technology)). Projektam ir tiešai sasaiste ar Viedās specializācijas stratēģiju (VSS), jo projekta mērķi atbilst RIS3 noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem un izaugsmes 1., 2. un 3.prioritātei. Projekta galvenās aktivitātes ir jaunu materiālu sintēze to īpašību pārbaude un materiālu pārbaude

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši, kopējais finansējums 133805.88 EUR.


Jaunumi par projektu

10.01.2018.

Mēs esam priecīgi paziņot, ka nesen projektā ir panākts ievērojams progress, un ir tikušas izstrādātas un optimizētas četras dažādas uz fosfātiem un vanadānu balstītas fosforu sagatavošanas metodes: augstas temperatūras, cietvielu, līdz-izgulsnēšanās, reversās micellas un koloidālās ķīmijas.
Tika iegūti paraugi ar dažādām morfoloģijām un izmēriem ar pietiekamu luminiscences intensitāti. Iekļaujot tos silīcija dioksīda viļņvados, daži no tiem varētu atrast potenciālu pielietojumu 1,3 μm fotoluminiscences uzlabošanā.

Darbs, kurā pētītas luminiscējošās lantāna nanodaļiņas, tika prezentēts starptautiskajā konferencē ‘’Spectral shaping for biomedical and energy applications’’, SHIFT 2017, 13.-17. Novembris, Tenerife, Spānija.

Publicēšanai tika pieņemts raksts ar detalizētu pētījumu par nanodaļiņu lieluma ietekmi uz dopēta lantāna un europija fosfāta strukturālajām un optiskajām īpašībām. Raksts ir atrodams tiešsaistē. doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.12.002 Lepojamies arī ziņot, ka tika iesniegts kopīgs manuskripts no mūsu komandas un pētniekiem no Itālijas, Vjetnamas, Polijas un Serbijas, kuri pētīja fosforus, kuru pamatā ir vanadāta matrica, un pieņemts publicēšanai.
Mēs turpināsim savu darbu meklējot materiālus ar uzlabotām īpašībām un plašākiem praktiskajiem pielietojumiem.