Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu kvalitatīvus litija pārklājumus un litija pārklājumu materiāla prototipa iegūšana (2018)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.04.2018

Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts (LU CFI) īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/005

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.phys. Andris Fedotovs

Pētījuma mērķis ir izpētīt litija pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametrus, lai nodrošinātu kvalitatīva un industrijas prasībām atbilstoša litija pārklājuma materiāla prototipa iegūšanu, nodrošinot litija pārklājumu tīrību un mikrostruktūras vienmērību.

Projekta laikā tiks izpētīts litija pārklājumu tehnoloģiskais process un noteikti svarīgākie tehnoloģiskā procesa parametri un konstruktīvie risinājumi, kas ietekmē litija pārklājumu kvalitāti. Tiks izstrādāts pilot-iekārtas siltuma intensīvās pārvades funkcionālais mezgls, ar kuru ir plānots nodrošināt kvalitatīva un industrijas prasībām atbilstoša litija pārklājuma materiāla prototipa iegūšanu.