Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība (2017. - 2021.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.08.2018

2017.gada 25.oktobrī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un Centrālā finanšu līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” (Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veidot LU CFI par Latvijas un Baltijas jūras reģiona nozīmes moderno materiālu pētniecības un tehnoloģiju pārneses centru,attīstot un pilnveidojot Atvērtās piekļuves (Open Acces) infrastruktūru, to izmantojot zinātniskajai Pētniecībai & Attīstībai & Inovācijai (P&A&I). LU CFI Atvērtas piekļuves infrastruktūras ietvaros tiks izveidotas divas prototipēšanas laboratorijas: plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijām, elektronisko un fotonisko ierīču izstrādei.

Projekts, kura kopējais finansējums ir EUR 15’320’196, tiks īstenots līdz 2021.gada janvārim (ieskaitot), ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumus Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4.pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumi”.

Vienošanās nr.1.1.1.4/17/I/002

Projekta ilgums: 25.10.2017.- 31.01.2021.

Projekta vadītājs: LU CFI direktors: Dr. phys. Mārtiņš Rutkis

Projekta kopējais finansējums ir EUR 15’320’196. 


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 01.05.2018.- 15.08.2018.)

22.08.2018.

Projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros un pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem 29.06.2018. ir noslēgts līgums ar SIA “Abora” un ir uzsākti būvdarbi Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) ēkā, kas celta 1978.gadā. Ēkā paredzēta daļēja vestibilu un kāpņu pārbūve, kā arī liftu nomaiņa. 2018.gada septembrī plānots uzsākt LU CFI ēkas 5.stāva vienkāršotos atjaunošanas darbus, kuru rezultātā tiks pārplānotas telpas pielāgojot tās pētniecības aprīkojuma un aprīkojuma uzstādīšanas vajadzībām, izbūvējot ķīmisko laboratoriju, tādejādi nodrošinot iespējas attīstīt jaunus pētniecības virzienus.

Projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros Optiskās spektroskopijas laboratorijas vajadzībām SIA “Quantum Latvija” ir piegādājusi Augstas veikstspējas spektrofotometru Cary 7000.  Iekārta ir daudzpusīga: ar to ir iespējams mērīt absorciju, caurlaidību,  atstarošanos dažādos leņķos gan šķīdumiem, izmantojot ķivetes, gan cietām vielām sapresētā stāvoklī, piemēram, keramikai, stiklam.

Minētās projekta darbības ietvaros ir pabeigti iepirkumi un ir noslēgti līgumi šādu iekārtu piegādei:

  • Ramana spektrometrs;
  • Elektronu paramagnētiskās rezonanses spektrometrs;
  • Elektronu staru litogrāfijas iekārtas darba stacija;
  • Masku savietotājs
  • Rentrgena starojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju
  • Pirolīzes izsmidzināšanas iekārta;
  • Daļiņu izmēra analīzes iekārta;
  • Rentgena difraktometrs rutīnas mērījumiem;
  • Diferenciālās kalometrijas-termiskās gravimetrijas sistēma.

Laika posmā no 01.05.2018. līdz 15.08.2018. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti un ir procesā 9 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā Iepirkumi.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 1.02.2018.- 30.04.2018.)

30.04.2018.

Kā viens no būtiskie Projekta īstenošanas ieguvumiem Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) ēkā nepieciešamie būvdarbu pasākumi. Projekta ietvaros paredzēts veikt LU CFI ēkas Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 5.stāva vienkāršotas atjaunošanas darbus, atjaunojot, pārplānojot telpas un pielāgojot tās pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, kā arī veikt daļēju ēkas vestibilu un kāpņu pārbūvi un nomainīt liftus, kas ir novecojuši un neatbilst mūsdienu normatīvo aktu prasībām. LU CFI, pateicoties 2018.gada sākumā saņemtajam SIA “Livland Group” izstrādātajam tehniskajam būvprojektam, ir izsludinājis būvdarbu iepirkumus un 2018.gada otrajā pusē plāno noslēgt būvdarbu līgumus.

LU CFI 2018.gada 28.februārī pabeigta Daudzfunkcionālā klāstera iekārtas vakuuma pārklājumu izgatavošanai SAF25/50 modernizācija, kuras laikā tika veikts komplekss darbu kopums tās funkcionalitātes pilnveidošanai saskaņā ar LU CFI zinātnieku vēlmem attīstīt pētniecības iespējas. Iekārtai tika izgatavota jauna vakuuma kamera, kas aprīkota ar elektronu kūļa iztvaicēšanas avotu, tika pievienota augstas jaudas impulsu magnetronās izputināšanas (HiPIMS) tehnoloģija, tika izveidoti optiskie kanāli kamerās un pievienots trīs kanālu plazmas emisijas spektroskops, lai nodrošinātu uzklāšanas procesu monitoringu un kontroli. Tika veikta esošo kameru uzlabošana un optimizēšana – termiskā līdz-iztvaicēšana no dubultā avota, manipulatora un uzklāšanas parametru precizitātes paaugstināšana, kameru modifikācija massspektrometru pievienošanai, vadības programmatūras uzlabošana u.c. Iekārta papildus tika aprīkota ar diviem masspektrometriem un elipsometru. LU CFI zinātnieki uzsākuši izmantot modernizētās iekārtas jaunās iespējas savos pētījumos, piemēram, organisko gaismas diožu izgatavošanā un dažādu metāla oksīdu kārtiņu uzklāšanā.

Līdz 2018.gada 30 aprīlim izsludināti desmit iekārtu piegādes iepirkumi, pieci lielākie izsludināti Elektronisko iepirkumu sistēmas apakšsistēmā “E-konkursi”, kur piedāvājumus ērtā veidā var iesniegt iekārtu ražotāji. Tomēr iepirkuma komisijai šajā posmā jāapgūst šīs sistēmas darbības principi, kas ir grūtākais šī projekta īstenošanas posma uzdevums. 

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā Iepirkumi.