Ilgi spīdošu komplekso oksīdu keramiku optisko īpašību pilnveidošana (2020.-2022.)

Projekta vadītāja Virgīnija Vītola

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/440

Parasti luminiscentus materiālus sintēzes procesā iegūst necaurspīdīgu pulveru veidā. Tādā veidā tiek limitēta gaismas emisija no materiāla uz tā virsmu. Bet pastāv iespēja šo problēmu atrisināt – nesen ir novērots, ka redzamās gaismas apgabalā caurspīdīgas keramikas palielina ilgi spīdošu materiālu pēcspīdēšanas intensitāti, jo gaismas ierosme un emisija notiek visā materiāla tilpumā. Tādēļ, ja aluminātu ilgās pēcspīdēšanas materiālus varētu iegūt caurspīdīgu keramiku veidā, tas palielinātu luminoforu efektivitāti, šādi paverot ceļu vēl plašākām pielietojumu iespējām. Tādēļ šis pētījums ir mērķēts uzlabot ilgi spīdošu luminiscentu materiālu efektivitāti, izpētot saistību starp komplekso oksīdu keramiku fizikālajām īpašībām un to sintēzi.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 36 mēnešus no 01.01.2020. līdz 31.12.2022. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805.88 EUR.