Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par institūtu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.01.2018

1978. g. – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta dibināšana.

1986. g. – Institūts ir Latvijas Universitātes juridiski patstāvīga iestāde (bezpeļņas organizācija).

2006. g. 12. aprīlis – LU Cietvielu fizikas institūtu pārveido par LU aģentūru „LU Cietvielu fizikas institūts”.

2013. g. 19. augusts – LU aģentūru „LU Cietvielu fizikas institūts” pārveido par Latvijas Universitātes zinātnisko institūtu, atvasinātu publisku personu “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”.

LU Cietvielu fizikas institūts atrodas LU pārraudzībā un darbojas saskaņā ar Zinātnes likumu un Publisko aģentūru likumu.

LU Cietvielu fizikas institūta attīstības stratēģija balstās:

 • uz zinātnisko pieredzi, izpildāmā darba kvalitāti un inovatīvu starpdisciplināru domāšanu;
 • uz starptautisko sadarbību;
 • uz dialogu ar sabiedrību un ētikas principiem;
 • uz talantīgas jaunatnes piesaisti zinātnieka karjerai.

LU Cietvielu fizikas institūtā tiek attīstīti četri pamatvirzieni, kas ietver šādas galvenās tēmas:

1. Funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai:

 • materiāli gaismas izstarotājiem (emiteriem)
 • materiāli sensoriem
 • materiāli fotonikas ierīcēm informācijas un komunikācijas tehnoloģijās
 • fotonikas un mikroelektronikas ierīču prototipēšana

2. Nanotehnoloģijas, nanokompozīti un keramika:

 • nanomateriāli un nanostruktūras
 • nanokeramika un polimēru nanokompozīti
 • segnetoelektriskās keramikas materiāli
 • materiāli baterijām
 • materiāli ūdeņraža iegūšanai un uzglabāšanai
 • materiāli termoelektriskām ierīcēm

3. Plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijas:

 • PVD, HIPMS, CVD un PLD plāno kārtiņu pārklājumu uznešanas tehnoloģijas
 • Organiskās un neorganiskās slapjās izsmidzināšanas tehnoloģijas

4. Materiālu struktūras un īpašību teorētiskie un eksperimentālie pētījumi:

 • teorētiskā materiālu zinātne
 • rentgenstaru absorbcijas spektrometrija
 • optiskā spektrometrija
 • mikroskopijas un strukturālās metodes
 • metāla testēšanas laboratorija

Vairāk informācijas: LU Cietvielu fizikas institūta darbības stratēģija 2017. - 2026. gadam