Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par institūtu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.10.2017

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts ir dibināts 1978.gadā uz Universitātes Pusvadītāju fizikas (1961) un Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas laboratoriju (1968) bāzes. No 1986.gada Institūts ir juridiski patstāvīga iestāde (bezpeļņas organizācija) pie LU. No 2006.gada 12.aprīļa LU Cietvielu fizikas institūts tika pārveidots par LU aģentūru „LU Cietvielu fizikas institūts”. No 2013. gada 19. augusta LU aģentūru „LU Cietvielu fizikas institūts” pārveido par Latvijas Universitātes zinātnisko institūtu – atvasinātu publisku personu – "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts".  LU Cietvielu fizikas institūts atrodas LU pārraudzībā un darbojas saskaņā ar Zinātnes likumu un Publisko aģentūru likumu.

LU Cietvielu fizikas institūta attīstības stratēģija balstās:

  • uz zinātnisko pieredzi, izpildāmā darba kvalitāti un inovatīvu starpdisciplināru domāšanu;

  • uz starptautisko sadarbību;

  • uz dialogu ar sabiedrību un ētikas principiem;

  • uz talantīgas jaunatnes piesaisti zinātnieka karjerai.

Tādejādi izvirzot sev 21-jā gadsimtā nozīmīgus mērķus zinātņu ietilpīgas produkcijas ražošanas un konkurētspējīgu tehnoloģiju attīstībai gan Latvijā, gan Eiropas līmenī.