Darbs piemērots fizikas, ķīmijas, materiālzinātnes, inženierzinātnes vai līdzīga novirziena maģistratūras studentam/studentei.

LU CFI Plāno kārtiņu laboratorijā strādā jaunu funkcionālu materiālu un pārklājumu izstrādes virzienā. Mūsu galvenie pētījumu virzieni ir: plānas kārtiņas, nanomateriāli, nanokompozīti, elektroniskas un optoelektroniskas ierīces, biosensori, drukājama elektronika. Šobrīd meklējam papildspēkus 0D, 1D un 2D (nanokristāli, nanovadi un slāņaini grafēnam līdzīgi materiāli) materiālu pētījumiem.

0D nanomateriāli jeb nanodaļiņas ir nanotehnoloģiju stūrakmens. 0D nanomateriāliem ir daudz potenciālu pielietojumu materiālu zinātnē, fotoelementu zinātnē, katalīzē, enerģētikā, sensoros, biomedicīnā un ar tinti drukātās ierīcēs. No nanodaļiņām var veidot funkcionālas tintes, kuru drukāšana ir daudzsološa jauna tehnoloģija, lēta un videi draudzīga, un tā rada jaunu paradigmu digitālajā ražošanā, kur elektroniskās ierīces un shēmas var drukāt pēc pieprasījuma.

1D nanomateriāli ir nanovadi, nanocaurulītes, nanojostas utt. Nanovadi ir īpaši smalki vadiņi ar tipisku diametru diapazonā no 1 līdz 100 nm un lielu garuma pret diametru attiecību. Nanovadi tagad ir viens no svarīgākajiem objektiem mūsdienu zinātnē, un tiem ir daudzsološi pielietojumi nanotehnoloģijās, t.sk. augsta blīvuma datu glabāšanā, elektroniskās un optoelektroniskās nanoierīces, enerģijas pielietojumos (superkondensatori), nanoelektromehāniskās ierīcēs (NEMS).

Slāņaini 2D materiāli (piemēram, grafēns), pateicoties to unikālajai struktūrai (spēcīgām saitēm slānī un vājai mijiedarbībai starp slāņiem) un daudzsološajām fizikālajām īpašībām, kas parādās, kad materiāla biezums tiek samazināts līdz vienam atomāram slānim, tiek uzskatīti par ļoti perspektīviem plašam pielietojumu lokam, piemēram, elektronikā, optoelektronikā, fotonikā, enerģijā un sensoros. Īpaši interesants un daudzsološs pielietojums ir 2D materiālu izmantošana lokāmā elektronikā, kas tiek uzskatīta par potenciāli visur esošu nākotnes ierīcēs ikdienas dzīvē.

Darba pienākumi

  • 0D, 1D un 2D materiālu sintēze, izmantojot dažādas fizikālas vai ķīmiskas metodes
  • 0D, 1D un 2D materiālu raksturošana, izmantojot morfoloģijas un struktūras pētījumu metodes
  • Elektrisku un elektroluminescentu ierīču, biosensoru ink-jet drukāšana
  • Datu apstrāde, analīze un prezentācija

Atkarībā no līdzšinējās pretendenta pieredzes un izglītības, darbā uzsvaru iespējams likt uz materiālu raksturošanu un fizikālo īpašību pētīšanu (fizika),  materiālu sintēzi (materiālzinātne, ķīmija), elektrisku ierīču un biosensoru ink-jet drukāšana (inženierzinātne).

Prasības

  • Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, materiālzinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs (ja ir pietiekamas fizikas vai ķīmijas zināšanas). Var būt pēdējā kursa maģistrantūras students.
  • Vēlme iestāties doktorantūras studijās un izstrādāt promocijas darbu
  • Pamata zināšanas vismaz vienā no minētajām jomām un vēlme apgūt lielāko daļu no pārējām: materiālu sintēze, materiālu fizikālo/ķīmisko īpašību analīzes metodes, vakuuma tehnoloģijas, ink-jet tehnoloģijas, elektronika un elektriskie mērījumi, iekārtu datorvadība un rūpniecisku procesu optimizācija
  • Labas angļu valodas zināšanas
  • Personīgās kompetences: spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi, analītiska un tehniska domāšana, spēja strādāt komandā, pašiniciatīva

Mēs piedāvājam darbu strauji augošā komandā augsto tehnoloģiju (high-tech) jomā Baltijas vadošajā materiālu izpētes institūtā. Iegūstot doktora grādu, tiek apliecināta kompetence šajā tehnoloģiju nozarē un ievērojami paaugstināta konkurētspēja gan akadēmiskajā, gan rūpnieciskajā darba tirgū.

 

Pozīcijā paredzēta 50-100% slodze ar konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir atkarīgs no kandidāta iepriekšējās pieredzes. Atalgojums darba gaitā var augt, atkarībā no kandidāta spējām un pašiniciatīvas.

 

CV ar kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām (diplomi, sekmju izraksti) vai papildus jautājumus sūtīt Borisam Poļakovam uz boris@cfi.lu.lv vai Edgaram Butanovam uz: edgarsb@cfi.lu.lv

Dalīties