LU CFI Plāno kārtiņu laboratorijā strādā jaunu funkcionālu materiālu un pārklājumu izstrādes jomā. Mūsu galvenie pētījumu virzieni ir: plānas kārtiņas un to uzklāšanas tehnoloģijas, nanomateriāli un nanokompozīti. Šobrīd meklējam papildspēkus plānu gallija oksīda Ga2O3 epitaksiālu kārtiņu pētījumiem.

Gallija oksīds ir kļuvis par vienu no šobrīd visvairāk pētītākajiem materiāliem, un gandrīz jebkurā ar materiālzinātni saistītā zinātniskā žurnāla numurā ir raksti par gallija oksīda audzēšanu, materiāla īpašībām vai tā ierīču pielietojumiem. Iemesls lielajai interesei ir šī platās aizliegtās zonas materiāla ārkārtīgi daudzsološās īpašības elektroniskos un optiskos pielietojumos. Šis materiāls galvenokārt tiek pētīts plānu pārklājumu veidā, kurus var iegūt ar dažādām vakuuma uzklāšanas tehnoloģijām.

Mūsu Plāno kārtiņu laboratorijā tikko ir uzsākta gallija oksīda pārklājumu iegūšana ar impulsu lāzera izputināšanu un metālorganisku ķīmisko tvaiku kondensāciju. Turpmākie darbi ir saistīti ar šo tehnoloģisko procesu pilnveidošanu, iegūto plāno kārtiņu fizikālo īpašību raksturošanu, kā arī elektronisku ierīču izgatavošanu no šī materiāla.

Darba pienākumi

  • Kristālisku Ga2O3 kārtiņu iegūšana ar impulsu lāzera izputināšanu
  • Kristālisku Ga2O3 kārtiņu iegūšana ar metālorganisku ķīmisko tvaiku kondensāciju
  • Kārtiņu sastāva, struktūras un morfoloģijas pētījumi
  • Kārtiņu elektrisko īpašību mērījumi
  • Ierīču izgatavošana no iegūtajām Ga2O3 kārtiņām

Prasības

  • Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, materiālzinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs (ja ir pietiekamas fizikas vai ķīmijas zināšanas). Var būt pēdējā kursa maģistrantūras students.
  • Vēlme iestāties doktorantūras studijās un izstrādāt promocijas darbu
  • Pamata zināšanas vismaz vienā no minētajām jomām un vēlme apgūt lielāko daļu no pārējām: materiālu sintēze, materiālu fizikālo/ķīmisko īpašību analīzes metodes, vakuuma tehnoloģijas, iekārtu datorvadība un rūpniecisku procesu optimizācija
  • Labas angļu valodas zināšanas
  • Personīgās kompetences: spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi, analītiska un tehniska domāšana, spēja strādāt komandā, pašiniciatīva

Mēs piedāvājam darbu strauji augošā komandā augsto tehnoloģiju (high-tech) jomā Baltijas vadošajā materiālu izpētes institūtā. Iegūstot doktora grādu, tiek apliecināta kompetence šajā tehnoloģiju nozarē un ievērojami paaugstināta konkurētspēja gan akadēmiskajā, gan rūpnieciskajā darba tirgū.

Pozīcijā paredzēta 50-100% slodze ar konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir atkarīgs no kandidāta iepriekšējās pieredzes. Atalgojums darba gaitā var augt, atkarībā no kandidāta spējām un pašiniciatīvas.

CV ar kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām (diplomi, sekmju izraksti) vai papildus jautājumus sūtīt Edgaram Butanovam uz: edgarsb@cfi.lu.lv 

Dalīties