LU CFI Plāno kārtiņu laboratorija meklē darbiniekus nanomateriālu pētījumiem. Darbs piemērots fizikas, ķīmijas, materiālzinātnes vai līdzīga novirziena bakalaura vai maģistra studentam/studentei

LU CFI Plāno kārtiņu laboratorijā strādā jaunu funkcionālu materiālu un pārklājumu izstrādes virzienā. Mūsu galvenie pētījumu virzieni ir: plānas kārtiņas, nanomateriāli un nanokompozīti. Šobrīd meklējam papildspēkus 1D un 2D materiālu pētījumiem.

1D nanomateriālu (nanovadi, nanocaurulītes, nanojostas, utt) raksturīgie diametri ir diapazonā no 1 līdz 100 nm un garums var sasniegt vairākus milimetrus. Nanovadi ir viens no svarīgākajiem pētniecības objektiem mūsdienu zinātnē, tiem ir daudzsološi pielietojumi nanotehnoloģijās, par piemēru nosaucot augsta blīvuma datu glabāšanu, elektroniskās un optoelektroniskās nanoierīces, enerģijas pielietojumus (superkondensatori un jonu baterijas), nanoelektromehāniskās ierīces (NEMS).

Slāņaini 2D materiāli ir piesaistījuši lielu interesi kopš monoslāņa grafēna iegūšanas 2004. gadā un Nobela prēmijas fizikā 2010. gadā, pateicoties to unikālajai struktūrai (spēcīgām saitēm slānī un vājai mijiedarbībai starp slāņiem) un daudzsološajām fizikālajām īpašībām, kas parādās, kad materiāla biezums tiek samazināts līdz vienam atomāram slānim. Mūsdienās tā ir aktuāla un plaša pētniecības joma, kas koncentrējas uz daudz dažādiem materiāliem, specifiskām sintēzes un raksturošanas pieejām, ierīču izgatavošanu. 2D materiāliem ir ļoti perspektīvi plašam pielietojumu lokam, ieskaitot elektroniku, optoelektroniku un fotoniku, enerģiju, sensorus un pjezoelektriskās ierīces. Īpaši interesants un daudzsološs pielietojums ir 2D materiālu izmantošana lokāmā elektronikā, kas būtu būtisks attīstības solis ikdienā pielietojamu elektroierīču attīstībā. 

Darba pienākumi

  • 1D un 2D materiālu sintēze, izmantojot dažādas fizikālas vai ķīmiskas metodes
  • 1D un 2D materiālu raksturošana, izmantojot morfoloģijas un struktūras pētījumu metodes
  • Datu apstrāde, analīze un prezentācija

Atkarībā no līdzšinējās studenta pieredzes un izglītības, darbā uzsvaru iespējams likt uz materiālu raksturošanu un fizikālo īpašību pētīšanu (fizika) vai materiālu sintēzi (materiālzinātne, ķīmija).

Prasības

  • Bakalaura vai maģistra students, studiju virziens: fizika, ķīmija, materiālzinātnes vai līdzīgs
  • Vēlamas vispārīgas zināšanas vismaz vienā no minētajām jomām un vēlme apgūt pārējās: nanomateriālu vai 2D materiālu fizikālas īpašības, nanomateriālu vai 2D materiālu sintēzes metodes, materiālu struktūras pētīšanas metode
  • Labas angļu valodas zināšanas
  • Pamatzināšanas datu apstrādē
  • Personīgās kompetences: spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi, analītiska domāšana, pašiniciatīva, uzticamība

Pozīcijā paredzēta 30-50% slodze, kas palīzēs mācības apvienot ar darbu. CV vai papildus jautājumus sūtīt uz boris@cfi.lu.lv.

Dalīties