LU CFI Enerģijas iegūšanas un materiālu laboratorijā strādā pie videi draudzīgiem enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas risinājumiem. Mūsu galvenie pētījumu virzieni ir: litija un nātrija jonu bateriju materiāli, foto- un elektrokatalīze un ūdeņraža enerģētika. Šobrīd meklējam divus doktorantūras studentus bateriju materiālu pētījumiem ar plānu aizstāvēt doktora darbu līdz 31.12.2023.

Litija jonu baterijas tiek izmantotas gan telefonos, gan elektriskajos auto, gan neskaitāmās citās mūsdienu ierīcēs. Izstrādājot jaunus litija jonu bateriju materiālus un baterijas, to ilgtermiņa testēšana var aizņemt pat vairāk kā gadu – ievērojams laika posms, ņemot vērā straujo bateriju nozares attīstību. Piedāvātā pētījuma mērķis ir attīstīt jaunu elektrisko mērījumu kopu, kas ļautu ātrāk novērtēt litija jonu bateriju elektrodu un šūnu dzīves ilgumu un pašreizējo stāvokli. Tas tiks panākts, apvienojot lielu strāvas-sprieguma mērījumu apjomu ar padziļinātu izpratni par baterijas iekšienē notiekošajiem fizikāli ķīmiskajiem procesiem, kas tiks analizēti ar optisko mikroskopiju, XRD, SEM, EDS un XPS metodēm.

Darba pienākumi

  • Litija jonu bateriju elektrodmateriālu sintēze un struktūras analīze
  • Litija jonu bateriju šūnu salikšana un analīze
  • Litija jonu bateriju materiālu struktūras analīze baterijas uzlādes un izlādes laikā
  • Sērijveidā ražotu litija jonu bateriju šūnu elektriskie mērījumi
  • Liela apjoma datu apstrāde, analīze un prezentācija

Atkarībā no līdzšinējās studenta pieredzes un izglītības darbā uzsvars tiks likts uz struktūras izmaiņu analīzi vai elektriskajiem mērījumiem un liela datu apjoma apstrādi.

Prasības

  • Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, materiālzinātnēs, IT vai līdzīgā jomā
  • Pamata zināšanas vismaz vienā no minētajām jomām un vēlme apgūt pārējās: materiālu struktūras analīzes metodes, elektriskie mērījumi, bateriju analīze, liela apjoma datu apstrāde
  • Vēlamas pamata zināšanas kādā no šīm vidēm: C/C++, Python, R, Matlab
  • Ļoti labas angļu valodas zināšanas
  • Personīgās kompetences: spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi, analītiska domāšana, pašiniciatīva, pašmotivācija, spēja strādāt komandā

Mēs piedāvājam darbu strauji augošā, enerģiskā komandā Baltijas vadošajā materiālu izpētes institūtā, iegūstot doktora grādu perspektīvā pētījumu virzienā. Doktora darba tematika labi definēta un pilnībā saskaņota ar zinātniskā projekta un pārējās komandas mērķiem. Iespēja vadīt bakalaura un maģistra darbu izstrādi. Bruto alga: 1040 EUR, veselības apdrošināšana, elastīgs darba laiks, iespēja strādāt no mājām. Atalgojumu iespējams palielināt atbilstoši rezultātiem un līdzšinējai darba pieredzei.

Darba pieteikumu vai papildus jautājumus sūtīt uz: gints.kucinskis@cfi.lu.lv.
Darba pieteikumā lūgums iekļaut CV un iegūto kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi, sekmju izraksti).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.07.2020.
Pieteikums studijām doktorantūrā: augusta beigas
Darba uzsākšana: sākot no 01.10.2020., vēlākais 01.01.2021.

Dalīties