Ziņas

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums maija mēnesim

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

ATKLATA CFI ZINATNISKAS PADOMES SEDE

Konferences FM&NT 2011 foto

Pasaules mēroga zinātnieku tikšanās konferencē ‘Funkcionālie materiāli un Nanotehnoloģijas”

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

Starptautiskā konference Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas FMNT 2011

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums aprīļa un maija mēnesim