Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Alberts Kristiņš Laboratorijas vadītājs 67260856 418 alberts.kristins@cfi.lu.lv
Irina Gvardina Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 420 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
Jānis Melderis Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 418 Janis.Melderis@cfi.lu.lv
Juris Veinbergs Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 419 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
Pjotrs Kaļiņikovs Inženieris 67260856 417 Pjotrs.Kalinikovs@cfi.lu.lv

No P. Stučkas LVU Pusvadītāju Fizikas Problēmu laboratorijas laikiem praktiskās elektronikas speciālisti (Radioelektronikas grupa) nodarbojas ar jaunas, unikālas aparatūras, mēraparātu un iekārtu radīšanu zinātniskiem eksperimentiem un tautas saimniecībai. Pašreiz Radioelektronikas laboratorija sadarbībā ar citām institūta apakšvienībām un speciālistiem (sevišķi jāatzīmē institūta galvenais konstruktors-mehāniķis Jānis Straumēns un mehāniskās darbnīcas) turpina šīs tradīcijas. Pēdējo 10 - 15 gadu laikā laboratorija pievērsusies šādām galvenajām problēmām: 

 • Unikālu mērīšanas un kontroles iekārtu un sistēmu izstrāde un eksperimentālā ražošana:
  • pārbaudes ierīces augstsprieguma slēdžu, automātisko atslēdzēju, spēka transformatoru pakāpju pārslēdzēju darbības testēšanai;
  • vides parametru noteikšana (temperatūra, apgaismojums, mitrums) un vadīšana dažādos objektos;
  • caurlaides, piekļuves un signalizācijas sistēmas;
  • pēc pasūtījuma izstrādātas datoru un kontrolieru programmatūras.
 • Automātisko vadības un kontroles sistēmu izstrāde.
 1. AS „Latvijas Krājbanka”; 
 2. VAS „Latvijas Pasts”;
 3. SIA „LatRosTrans;
 4. AS „Latvijas Kuģniecība”;
 5. AS „Latvijas Gāze”;
 6. Latvijas Vides aģentūra;
 7. Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra;
 8. VAS „Latvijas Dzelzceļš”;
 9. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija;
 10. SIA „Augstceltne”;
 11. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD);
 12. SIA „Avantime Amusement Technology”;
 13. AS „Latvenergo”;
 14. SIA „Nienhaus & Lotz Lettland”;
 15. SIA „Godske Latvian Textile”;
 16. SIA „VAIDE”;
 17. SIA „Flexoplastic”
 18. SIA „AlphaMedia”

un citi

 • 2004.–2005. gadā uzstādīta un 2011. gadā modernizēta SIA „LatRosTrans” objektu piekļuves, apsardzes, signalizācijas, temperatūras kontroles un vadības sistēma, kas apkalpo 25 vienboksa un divboksu objektus gar cauruļvadu no Baltkrievijas robežas līdz Ventspilij. 
 • Pēc A/S „Augstsprieguma tīkls” un SIA „Energoremonts Rīga” pasūtījuma izstrādātas un izgatavotas vairākas pārbaudes ierīces augstsprieguma slēdžu, automātisko atslēdzēju, spēka transformatoru pakāpju pārslēdzēju darbības testēšanai.
 • Vienai no Zemgales lauku saimniecībām izstrādāta un izgatavota datorizēta graudu kaltēšanas kontroles iekārta, kura seko temperatūras un mitruma izmaiņām četros kaltes punktos.
 • Pēc dažādu organizāciju (A/S „Latvijas Kuģniecība”, A/S „Latvijas Gāze”, Vangažu industriālais parks, SIA „Vaide”, SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums”, LU CFI, VAS „Latvijas dzelzceļš” u.c.) pasūtījuma izstrādātas, izgatavotas un uzstādītas dažādas sarežģītības un konfigurācijas datorizētas caurlaižu, piekļuves, kontroles un signalizācijas sistēmas, kuras apkalpo vienu vai vairākas ēkas, autostāvvietas, vārtus un tamlīdzīgus objektus. Apjomīgākais no objektiem ir VAS „Latvijas dzelzceļš” pārvalde Gogoļa ielā, 3 (pāri par 2000 darbinieku, ap 200 zem signalizācijas esošie kabineti).
 • Izstrādāta un izgatavota Na un Ca šķīduma propāna-butāna maisījuma sagatavošanas un pārbaudes iekārta (SIA „Mesako”).
 • Pēc pasūtījuma izstrādāta, izgatavota un sertificēta atrakciju iekārta – šūpoles ar pneimatisku piedziņu. 6 metrus augstās šūpoles paredzētas vienai personai, šūpošanās ilgums 3, 5, 10 vai vairāk minūtes, šūpošanās leņķi 30, 45, 60 un 75 grādi ar iespēju šūpošanās laikā pāriet no vienas vērtības uz otru. Apstājas automātiski pēc uzstādītā laika beigām vai pēc pogas STOP nospiešanas. Sevišķa uzmanība veltīta drošības garantēšanai.
 • Sadarbībā ar SIA „FONONS” izstrādāti vairāki vadības aparatūras varianti kompresoriem un siltumsūkņiem, trīsfāzu mīkstie starti rūpnieciskām iekārtām ar strāvu līdz 400A, gaisa kompresoru staciju attālinātas vadīšanas un kontroles sistēma. (SIA „FONONS”, ERAF un TOP projektu finansējums).
 • Pēc LU Optometrijas centra pasūtījuma izstrādāti, izgatavoti un uzstādīti vairāki desmiti apmeklētāju skaitītāju optikas veikalos Latvijā un Lietuvā.
 • Pēc SIA „Aqualogic” pasūtījuma izstrādātas un izgatavotas vairākas dozējamo produktu izsniegšanas automātu kontroles un limitēšanas iekārtas.
 • Izstrādātas darba laika uzskaites sistēmas (SIA „Nienhaus & Lotz Lettland”, SIA „Godske Latvian Textile”, SIA „VAIDE”, SIA „FONONS”, SIA „Flexoplastic”).
 • Izstrādāta un izveidota automātiskā starta-finiša iekārta ar Saules enerģiju darbināmu mašīnu un laivu sacensībām paralēli 2 celiņos (celiņa garums līdz 8 m, bet var būt arī cits).
 • SIA „AlphaMedia” vajadzībām izstrādāti divi lototronu vadības sistēmas varianti.

Latvija: 

 • SIA „Fonons
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Latvijas tehnoloģiskais parks
 • SIA „GROG”
 • A/S „Augstsprieguma tīkls”
 • SIA „Energoremonts Rīga”
 • SIA „Augstceltne”
 • SIA „ADI Kartes”
 • SIA „Loks”

Igaunija:

 • Kompetences centrs ELIKO (Igaunija)
 • Tallinas Tehnoloģiskās universitātes Elektronikas institūts (Igaunija)

un citi.

D.Gusevs, I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis, J.Tībergs, J.Veinbergs, J.Zvirgzds. A soft-start device with three-phase control. 2007, Nr.3, 76.lpp. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences

A.Kristiņš. Monitoring of the environment temperature and relative humidity, p.33. The outlook “High Tech in Latvia 2008”. LTP and RTU.

A.Kristiņš. Soft start devices with three-phase control, p.49. The outlook “High Tech in Latvia 2008”. LTP and RTU.

Vadim Ogorodnik, Janis Kleperis, Albert Kristinsh, Irina Gvardyna, Aivars Cesnieks, Arvids Vilde, Automated control of the grain drying process. P. 324 – 327. 9th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development” 27.-28.05.2009. Jelgava, LATVIA

A.Kluga, A.Zelenkovs, E.Grab, V. Belinska. Accuracy Estimation of GPS Receiver Parametrs with Simulator in Dynamic Mode. // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Tecnologija, 2009, No. 6(94), pp. 9-14.

A.Zeļenkovs, S.Zeļenkovs. The noise generator for model – based signal processing in linear radio channels with viterbi detection as output –Rīga Technical University 50th International Scientific Conference. Section «Electronics, Telecommunications and e-Society» Riga, 14 – 16 October 2009, pp. 41-50.

 

Galvenie vērtēšanas kritēriji ir izstrādātie un reāli ieviestie projekti. Projektu izstrādes gaitā iegūtie rezultāti un know how var tikt publicēti pie noteikuma ja attiecīgā projekta pasūtītājs tam piekrīt un ja šie rezultāti nesatur informāciju, kura būtu jāpatentē. Pieteikumi patentiem ekonomisko apsvērumu dēļ nav iesniegti. Iegūtā zinātniski tehniskā informācija iespēju robežās tiek atspoguļota publikācijās un konferenču materiālos.

Piemēram: 

29th Scientific Meeting of Institute of Solid State physics, University of Latvia, Riga, February, 2013

1. I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis J.Straumēns. Swing Abstracts, p. 98.

2. P.Annus, E. Reilent, A.Kuusik, T.Tammet, A.Kristiņš. New trends in streetlighting control. Abstracts, p. 99.

3. I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis. Doors controllers. Abstracts, p. 80.

30th Scientific Meeting of Institute of Solid State physics, University of Latvia, Riga, February, 2014

4. H.Uuetoa, A.Krivoshei, J.Lamp, M.Min, T.Uuetoa, P.Annus, A.Kristiņš. Non-invasive bio-Impedance based method for central aortic blood pressure waveform estimation. Abstracts, p. 40.

5. I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis. Controller for alarm sensors status monitoring Abstracts, p. 41

6. J.Veinbergs, V.Romaņenkovs. Equipment of telemetry data control and transmission Abstracts, p. 82.