Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Jānis Teteris Laboratorijas vadītājs 29414553 336 janis.teteris@cfi.lu.lv
Māra Reinfelde Vadošā pētniece 336 mara.reinfelde@cfi.lu.lv

Laboratorijā tiek veikta materiālu un tehnoloģiju izveide un izpēte (R&D) izmantošanai hologrāfijā, litogrāfijā un difraktīvajā optikā.

Galvenie pētījumu temati:

 • fotoinducētie procesi plānās amorfo halkogenīdu kārtiņās;
 • hologrāfiskais ieraksts amorfajos halkogenīdu pusvadītājos;
 • hologrāfijā un fotolitogrāfijā izmantojamu fotorezistu ar augstu fotojutību izveide un izpēte;
 • difraktīvo optisko elementu un Brega režģu struktūru izstrāde un izpēte;
 • gaismas inducēto virsmas reljefa veidošanās procesu izpēte amorfajos halkogenīdu pusvadītājos un organiskos azo-polimēru materiālos.

Aktuālie pētījumi:

 • fotoinducētas optisko īpašību izmaiņas amorfās As-S-Se sistēmās;
 • hologrāfisks virsmas reljefa ieraksts un tā veidošanās procesu izpēte amorfos halkogenīdos un organiskos azo-polimēru materiālos;
 • fotorezistu ar augstu fotojutību spektra redzamajā un UV 300-700nm diapazonā izveide un izpēte;
 • uz amorfo halkogenīdu bāzes veidotu plakano viļņvadu izveide un izpēte.

Tiek veikta amorfo halkogenīdu pusvadītāju (As-S, As-Se un As-S-Se) plānu kārtiņu un organisko azo-polimēru sintēze un izpēte optiskajam ierakstam un elektronstaru litogrāfijai. Tiek pētītas fotoinducētu optisko īpašību izmaiņas, hologrāfiskā ieraksta īpašības tilpumā, hologrāfiskā virsmas reljefa veidošanās un ieraksta relaksācijas procesi. Par galveno uzdevumu izvirzīta augstas jutības fotorezistu izstrāde un izpēte izmantošanai redzamajā un tuvajā UV spektrālajā apgabalā ar pielietojumu hologrāfijā un elektronstaru litogrāfijā difraktīvo optisko elementu izgatavošanai. Uz laboratorijā izstrādāto halkogenīdu pusvadītāju bāzes ir izveidotas hologrāfisko uzlīmju ieraksta un matricu iegūšanas tehnoloģijas. Tiek veikta Brega režģu struktūru plakanos viļņvados izstrāde un izpēte optisko šķiedru sakaru sistēmām signālu ievadei (multiplexing) un izvadei (demultiplexing).

Amorfās As-S-S kārtiņas iegūstamas ar vakuuma uzputināšanas metodi un veido bāzi jaunu neorganisko fotrezistu attīstībai. Šāda tipa materialiem piemīt augsta izšķiršanas spēja (>10000 līn./mm), plašs spektrālās jutības diapazons (UV un redzamā spektra daļā līdz 700 nm) kā arī īpašības, kas padara šos materiālus pievilcīgus izmantošanai foto- un e-staru litografijā. Gaismas un termoinducēta holografiskā ieraksta pastiprināšanas iespēja ir būtiska minēto fotorezistu gaismas jutības uzlabošanai. LU CFI ir izstrādāti fotorezisti ar gaismas jutību ~ 100mJ/cm2 un spektra jutību pie viļņu garuma λ~700 nm. Līdz ar to iespējams realizēt hologrāfisko ierakstu, izmantojot pusvadītāju diodes vai cietvielu lāzerus.

Amorfajos halkogenīdu pusvadītājos un organiskos azo-polimēru materiālos tiek pētīts gaismas inducētais tiešais virsmas reljefa veidošanās process. Šāda virsmas strukturēšanas metode ir daudzsološa no tehnoloģiskā viedokļa.

 • Optiskie spektrometri;
 • Vakuumiekārtas plānu kārtiņu iegūšanai;
 • Hologrāfiskā ieraksta sistēmas (lāzeriekārtas spektrālajā diapazonā 350–1150 nm).

Čehija:

 • University of Pardubice

ASV:

 • Boise State University

Bulgārija:

 • Bulgarian Academy of Sciences

Ivanova Z.G, Zavadil J., Kostka P., Djouama T., Reinfelde M., Photoluminescence properties of Er-doped Ge-In(Ga(-S glasses modified by caesium halides, Phys.Stat.Sol. (B) 254 (6), 1600662 (2017) 

Z.G. Ivanova, T. Djouama, M. Poulain, J. Teteris,  Microstructural Characterization and Local Ordering of Fluorophosphate Ternary MnF2-NaPO3-ZnF2 Glasses, Int.J. of Innovative Science and Modern Engineering, 4 (8), 14-18 (2016).

M.Reinfelde, L. Logina, Z.G.Ivanova, J. Teteris, U. Gertners, S. Slang, M. Vlcek, Photoinduced surface relief grating formation in amorphous As40S60-xSex thin films. Journ. Optoelectronics and Advanced Materials, 18(2016) 1-4.

U.Gertners, M.Reinfelde, J.Teteris, Light induced morphological processing of chalcogenide films, JOAM, 18 (2016) 24-28.

M.Reinfelde, L.Loghina, Z.G.Ivanova, J.Tetereis, U.Gertners, S. Slang, M. Vlcek, Photoinduced surface relief grating formation in amorphous As40S60-xSex thin films, JOAM, 18 (2016) 1-4.

K.Klismeta, J.Teteris, Recording of surface relief in azobenzene containing low molecular weight organic glasses, IOP CS MSE, 77 (2015) 012019.

A.Gerbreders, A.Bulanovs, J.Mikelsone, K.Traskovskis, E.Potanina, A.Vembris, J. Teteris, Photoinduced mass transport in low molecular organic glasses and its practical application in holographyite films based on copper chloride in PMMA matrix, JNCS, 421 (2015) 48-53.

A.Gerbreders, J.Aleksejeva, A.Bulanovs, A.Ogurcovs, E.Zarins, A.Tokmakovs, A.Vembris, Optical properties of the low-molecular amorphous azochromophores and their application in holography, Journ.Phys.: Conf.Ser., 619 (2015) 012055.

K.Klismeta, J.Teteris, The photoinduced birefringence and mass transport in azo compound K-D-2, Journ.Phys.: Conf.Ser., 619 (2015) 012027.

A.Ogurcovs, Vj.Gerbreders, E.Tamanis, A.Gerbreders, Changes in screen-printed ZnO/CuInSe2 p-n junction before and after laser ablation, Journ.Phys.: Conf.Ser., 619 (2015) 012017.

L.Loghina, J.Teteris, M.Vlcek, Holographic recording of surface gratings in As40S60-xSex thin films, Proc.of 3rd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, Berlin, Germany, 12-14 March, 2015, p.121-124.

U.Gertners, J.Teteris, All-Optical Surface Micropatterning by Electric Field Intensity Gradient, Adv.in OptoElectronics, vol.2015, ID917029, 8 pages.

U.Gertners, Z.Gertnere, E.Potanina, Optical field-induced surface-relief micropatterning of amorphous chalcogenide thin films, J.Micro/Nanolith. MEMS MOEMS, 14(4), 044504, 2015

A.Gerbreders, A.Bulanovs, E.Sledevskis, Vj. Gerbreders, J. Teteris, Optical properties of composite films based on copper chloride in PMMA matrix, Key Engineering Materials, 605 (2014) 445-448.

J.Aleksejeva, M.Reinfelde, J.Teteris, Direct surface relief patterning of azo-polymers films via holographic recording, Can. J.Phys., 92 (2014) 842-844.

M.Reinfelde, J.Teteris, E.Potanina, Surface relief grating formation in amorphous As40S15Se45 and As2S3 films under 0.532 m wavelength illumination, Can. J. Phys., 92 (2014) 659-662.

Aleksejeva, J., Gerbreders, A., Teteris, J., Vembris, A., Zarins, E., Kokars, V. PHOTOINDUCED SURFACE PATTERING IN LOW MOLECULAR ORGANIC GLASSES; 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE RADIATION INTERACTION WITH MATERIALS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS 2014;Book Series Title: Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies Pages: 73-76

A.Gerbreders, V.Kolobjonoks, O. Shimane, J. Teteris, Direct surface relief formation in polymer films, Key Engineering Materials, 543 (2013) 281-284. (ERAF-124)

A.Trukhin, J.Teteris, A.Bazakutsa, K.Golant, Impact of fluorine admixture, hydrogen loading, and exposure to ArF excimer laser on photoluminescence of bismuth defects in amorphous silica, Journ.Non-Cryst.Sol., 362 (2013) 180-184.

A.Trukhin, J.Teteris, A.Bazakutsa, K.Golant, Intra-center and recombination luminescence of bismuth defects in fused and unfused amorphous silica fabricated by SPCVD, Journ.Non-Cryst.Sol., 363 (2013) 187-192.

A.Trukhin, K.Golant, J.Teteris, Luminescence of unfused 95%SiO2-5%GeO2 amorphous films with fluorine additive: No evidence for presence of GeODC(I) defects found, Journ.Non-Cryst.Sol., 367 (2013) 53-57.

J. Aleksejeva, J.Teteris, A.Tokmakovs, Azobenzene containing low-molecular weight organic glasses for optical recording, Physics Procedia, 44 (2013) 19-24. (ERAF-124)

J.Teteris, M.Reinfelde, J.Aleksejeva, U.Gertners, Optical field-induced mass transport in soft materials, Physics Procedia, 44 (2013) 151-158. (ERAF-002)

U.Gertners, J.Teteris, Photo-induced mass transport in thin films of amorphous As2S3, Physics Procedia, 44 (2013) 45-51. (Sad.proj.)

J.Aleksejeva, J.Teteris, Azodyed gelatin films for holographic recording, Journ.Non-Cryst.Sol., 377 (2013) 209-211. (ERAF-124)

V.Kolbjonoks, V.Gerbreders, J.Teteris, A.Gerbreders, Optical grating recording in ChG thin films by electron beam, Journ.Non-Cryst.Sol., 377 (2013) 169-171. (Sad.proj.)

M.Reinfelde, J.Teteris, Photoinduced direct surface relief formation in amorphous As40S15Se45 films, Journ.Non-Cryst.Sol., 377 (2013) 162-164. (ERAF-124)

O.Shiman, V.Gerbreders, A.Gerbreders, V.Kolbjonoks, Surface pattern recording in Sb2Se3 thin films, Journ.Non-Cryst.Sol., 377 (2013) 165-168.

U.Gertners, Z. Gertnere, E. Potanina, J.Teteris, Optical-field induced volume- and surface-relief fornation phenomenon in thin films of vitreous chalcogenide semiconductors, Proc.SPIE, 8836 (2013) 88360X (1-7).

E.Potanina, J.Teteris, Photoinduced formation of surface relief in amorphous As2S3 films, Chalcogenide Letters, 10 (2013) 449-454.

J.Aleksejeva, J.Teteris, Surface relief grating recording in azo polymer films, IOP CS MSE, 49 (2013) 012024.

A.Gerbreders, A.Bulanovs, E.Sledevskis, V.Gerbreders, J.Teteris, Photosensitive properties of composite films based on copper chloride in polymer matrix, IOP CS MSE, 49 (2013) 012032.

K.Klismeta, J.Teteris, J.Aleksejeva, Photoinduced mass transport in azo compounds, IOP CS MSE, 49 (2013) 012036.

E.Potanina, J.Teteris, Photo-induced formation of surface relief in amorphous As2S3 films, IOP CS MSE, 49 (2013) 012046.

J. Aleksejeva and J. Teteris, Surface relief grating formation in azo-dye containing functional polymers , Proceedings of the 10th International Conference HoloExpo 2013, 17-18 September 2013, Moscow, Russia, p.292-297.

Mara Reinfelde, Janis Teteris, Light induced surface relief grating formation in amorphous chalcogenides, Proceedings of the 10th International Conference HoloExpo 2013, 17-18 September 2013, Moscow, Russia, p.196-204.(ERAF-124)

Ogurcovs, V.Gerbreders, E.Tamanis, E.Sledevskis, A.Gerbreders, Structural changes in pulsed laser ablated CuInSe2compound, Latv.Journ.Phys.Tech.Scieces, Nr.6 (2013)54-60.

J. Teteris, U. Gertners. Optical field-induced surface relief formation on chalcogenide and azo- benzene polymer films. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 38 (2012) 012012.

M. Reinfelde, R. Grants, J. Teteris. Photoinduced mass transport in amorphous As-S-Se films. Phys. St. Sol. C, 9, No.12 (2012) 2586-9.

J. Teteris, U. Gertners, M. Reinfelde. Photoinduced mass transfer in As2S3 films. Phys. St. Sol. C, 8 (2011) 2780-4.

J. Aleksejeva, J. Teteris. Ultraviolet holographic recording in photopolymers. Phys. St. Sol. C 8 (2011) 2850-3.

M. Reinfelde, J. Teteris. Surface relief and polarization holographic grating formation in amorphous As-S-Se films. Journ. Optoelectronics and Advanced Materials, 13 (2011) 1531-3.

J. Teteris, Immersion holography based on amorphous chalcogenide films, Journal of Material Science: Materials in Electronics 20, 1 (2009).

Vj. Gerbreders, E. Sledevskis, V. Kolbjonoks, J. Teteris, A. Gulbis, Second harmonic generation in selenium-metal structures. Journal of Non-Crystalline Solids 355 (2009).

U. Gertners, J. Teteris, Surface relief formation during holographic recording, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (2009).

A. Gerbreders, J. Teteris, E. Aleksejeva, A. Danilovs, Optical recording in spiropyran and polymer composite films, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (2009).