Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Ivars Tāle Vadošais pētnieks 67260639 333 iatale@latnet.lv
Pēteris Kūlis Vadošais pētnieks 67187511 331 peteris.kulis@cfi.lu.lv
Jānis Jansons Pētnieks 67187511 530 janis.jansons@cfi.lu.lv
 • Materiāli pielietojumiem optoelektronikā un gaismu emitējošajām ierīcēm (LED);
 • Saules šūnu materiālu lāzerapstrāde;
 • Makro- un nanoskopisko kristālu sintēze;
 • III-V grupu nitrīdu 0-D, 1-D un 2-D struktūru sintēze ar MOCVD metodi LED pielietojumiem;
 • Kodoltermiskās plazmas un kodoltermisko reaktoru sienu materiālu optiskā spektroskopija.

Pētniecības virzienu apraksts:

1. Silīcija plāno kārtiņu, nanokristālu un hibrīdo saules šūnu izpēte un izstrāde

Plāno kārtiņu amorfā silīcija saules šūnu ražošana ir perspektīva no to efektivitātes paaugstināšanas un izgatavošanas izdevumu viedokļa. Amorfā silīcija saules šūnu efektivitāte samazinās laikā metastabilo gaismas inducēto defektu veidošanās dēļ. Lāzera kristalizācija palīdz novērst šo efektu. Lāzera kristalizācijai mūsu pētījumos tiek lietots redzamā lāzera stars pretstatā plaši lietojamai eksimera lāzera kristalizācijai, kas spēj apstrādāt tikai ap 100 nm dziļu a-silīcija slāni. Galvenie a-silīcija lāzera kristalizācijas efekti ir dopantu aktivēšana un lādiņnesēju kustīguma palielināšana apstrādātā silīcija lielāka kristāliskuma dēļ. Lāzera kristalizācijas svarīgs papildus efekts ir sākotnēji gludas virsmas teksturēšana, kas samazina krītošās gaismas atpakaļatstarošanos un palielina saules šūnas efektivitāti.

Ar koloīdķīmijas metodēm sintezētu nanokristālu kvantu punktu saules šūnas ir jauna sfēra fotovoltaikā. Pusvadītāju nanoktistāliem ir dažādas intriģējošas īpašības, kas nepiemīt attiecīgajiem tilpuma materiāliem. Pats pazīstamākais no tiem ir kvantu ierobežojuma efekts: nanokristāliem ar diametru, mazāku par eksitona Bora rādiusu, aizliegtās zonas platums palielinās. Spēja sintezēt nanokristālus ar dažādiem aizliegtās zonas platumiem, vienkārši mainot to rādiusu, ir ļoti svarīga efektīvai Saules spektra izmantošanai un tandēma saules šūnu arhitektūru izstrādei. Nanokristālu saules šūnu ražošanas galvenā priekšrocība ir iespēja uzklāt nanokristālu plānās kārtiņas uz šķīduma bāzes, kas ir daudz lētāk salīdzinājumā ar monokirstāliskā silīcija tehnoloģiju un pat ar ķīmisko tvaiku izgulsnēšanu.

Metāliskās nanodaļiņas un nanovadi ir perspektīvi risinājumi tandēma saules šūnām ar vadošo polimēru. Tie arī var tikt sintezēti no šķīduma. Metāliskās nanodaļīņas, uzklātas ka starpslānis starp divām subšūnām tandēma polimēršūnā, strādā kā rekombinācijas centri, kur rekombinē caurumi un elektroni. Metāliskie nanovadi ir perspektīvi materiāli plazmonikā, un nesen tika lietoti fotonu absorbcijas palielināšanai saules šūnās. Turklāt, metālisko nanovadu perkolējošie tīkli var tikt pielietoti kā caurspīdīgie vadošie elektrodi, kas ir katras plāno kārtiņu saules šūnas obligāta sastāvdaļa. Pēdējās publikācijas pierāda, ka elektriskie un optiskie parametri sudraba nanovadu tīkliem ir līdzīgi ITO elektrodiem, kas ir standartmateriāls fotovoltaikā.

2. Metāliskās nanodaļiņu un nanovadi sintēze un izpēte

Metāliskās nanodaļiņas un nanovadi ir jauni un perspektīvi nanomateriāli ar plašu pielietojumu spektru. Liela priekšrocība ir lēta nanodaļinu un nanovadu sintēzes tehnoloģija (sintēze šķīdumā). Metāliskie nanovadi un nanodaļinas (Ag un Au) ir perspektīvi materiāli fotonikā un plazmonikā, piemēram, tie var tikt pielietoti vienfotonu vai divfotonu luminiscences efektivitātes palielināšanai, fotonu absorbcijas palielināšanai saules šūnās utt. Turklāt, metālisko nanovadu perkolējošie tīkli var tikt pielietoti kā caurspīdīgie vadošie elektrodi, kas ir katras plāno kārtiņu saules šūnas obligāta sastāvdaļa. Pēdējās publikācijas pierāda, ka elektriskie un optiskie parametri sudraba nanovadu tīkliem ir līdzīgi ITO elektrodiem, kas ir standartmateriāls fotovoltaikā. Mēs pētām metālisku nanovadu un hibrīdu nanovadu (piemēram, Ag/SiO2 nanovadi) mehāniskas, elektrovadošas un citas īpašības, ka ari nanovadu lāzerapstrādes metodes.

3. Kodoltermiskās plazmas un kodoltermisko reaktoru sienu materiālu optiskā spektroskopija

EURATOM projekta Laser Ablation Spectroscopy for Impurity Depth Profiling and Concentration Imaging in Plasma ietvaros tiek izstrādāta lāzerablācijas spektroskopijas metodika pirmās kodolsintēzes reaktoru sienas materiālu ātrai kvalitatīvai un kvantitatīvai virsmas analīzei.

Plāno kārtiņu veidošanās un sastāvs, kā arī plazmu skarošo sienu pievirsmas slāņu stāvoklis ir ļoti svarīgi faktori materiālu ekspluatācijai kodoltermiskajos reaktoros. Svarīgākas kodoltermisko iekārtu problēmas ir oglekļa slāņu nogulsnēšanās, volframa un oglekļa migrācija, kā arī ūdeņraža izotopu difūzija un aizturēšana sienas materiālos.

Projekta mērķi paredz piemaisījumu koncentrācijas, profila un erozijas raksturošanu ITER līdzīgos materiālos ar lāzerablācijas spektroskopijas metodēm. Projekta laikā paredzēta piemaisījumu koncentrācijas dziļuma profila un tokamaka karstās sienas materiālu erozijas analīzes metodoloģijas izveidošana, kā arī in situ piemaisījumu profila un migrācijas ITER līdzīgos materiālos noteikšanai ekspress analīzes tehnoloģijas koncepcijas izstrāde.

Nitrīdu 0D, 1D un 2D struktūru sintēze ar MOCVD metodi LED pielietojumiem

Mūsu rīcībā ir AIXTRON Metāla Organisko tvaiku ķīmiskās uzputināšanas (MOCVD) iekārta 0D, 1D un 2D nitrīdu materiālu audzēšanai. Iekārta var tikt izmantota arī citu materiālu audzēšanai (piemēram, grafēns, silīcija nanovadi, utt.) Ar šo iekārtu ir iespējams izaudzēt augstas kvalitātes gaismas diodes (LED). Piemēram, mēs izaudzējām 382 nm InGaN/AlGaN LED diodi uz safīra pamatnes ar kvantu akas struktūru [1]. Struktūras, kas balstītas uz AlGaN savienojumu, var tikt izmantotas kā UV vai VUV gaismas avoti. Nitrīdu nanovadi ir ļoti perspektīvi materiāli, lai izstrādātu jaunas paaudzes gaismas avotus, piemēram, nano- LED masīvus. Pašlaik mēs strādājam tajā virzienā [2].

Nanovadu un nanokristālu sintēze un izpēte

Ar koloīdķīmijas metodēm sintezētu nanokristālu (kvantu punktu) saules šūnas ir jauna sfēra fotovoltaikā. Nanokristālu saules šūnu ražošanas galvenā priekšrocība ir iespēja uzklāt nanokristālu plānās kārtiņas uz šķīduma bāzes. Tas dod iespeju kombinet nanokristalus ar fotoaktiviem polimeriem un ari uzklat tos uz lokanas pleves. Piemeklējot nanokristālu materiālu un izmēru (nanokristālu aizliegtas zonas platums var būt atkarīgs no kristāla izmēra), var izveidot sistēmu, kas labi pielāgota saules spektram. Mēs sintezējām un pētījām metāla oksīdu (piemēram, cinka oksīds) un metāla sulfīdu (piemēram, svina sulfīds) nanokristālus un to pielietojumu saules šūnu izstrādei [3].

Metāliskās nanodaļiņas un nanovadi (zelts, sudrabs) ir perspektīvi risinājumi jaunas paaudzes saules šūnām. Nanovadi arī var tikt sintezēti no šķīduma. Metālisko nanovadu perkolējošie tīkli var tikt pielietoti kā caurspīdīgie vadošie elektrodi, kas ir katras plāno kārtiņu saules šūnas obligāta sastāvdaļa. Nanovadi var tikt uzklāti uz lokanas plēves vai uz fotoaktīva polimera pie istabas temperatūras, kas ir svarīgi, lai nesabojātu organisku materiālu. Sadarbībā ar Fizikas institūtu (Tartu Universitāte) mēs pētījām sudraba nanovadu mehāniskas īpašības – elastīgu un plastisku deformāciju, ka arī plaisu veidošanās mehānismu [4].

Silīcija plāno kārtiņu saules šūnu izpēte un izstrāde

Plāno kārtiņu amorfā silīcija saules šūnu ražošana ir perspektīva no to efektivitātes paaugstināšanas un izgatavošanas izdevumu viedokļa. Amorfā silīcija saules šūnu efektivitāte samazinās laikā metastabilo gaismas inducēto defektu veidošanās dēļ. Lāzera kristalizācija palīdz novērst šo efektu. Galvenie a-silīcija lāzera kristalizācijas efekti ir dopantu aktivēšana un lādiņnesēju kustīguma palielināšana apstrādātā silīcija lielāka kristāliskuma dēļ [5]. Lāzera kristalizācijai mūsu pētījumos tiek lietots redzamā lāzera stars pretstatā plaši lietojamai eksimera lāzera kristalizācijai, kas spēj apstrādāt tikai ap 100 nm dziļu a-silīcija slāni. Izmantojot redzama diapazona lāzerus, mēs varam vienlaicīgi kristalizēt cauri visu p-i-n saules šūnas struktūru. Svarīgs lāzera kristalizācijas papildu efekts ir sākotnēji gludas virsmas teksturēšana, kas samazina krītošās gaismas atpakaļatstarošanos un palielina saules šūnas efektivitāti [6].

Kodoltermiskās plazmas un kodoltermisko reaktoru sienu materiālu optiskā spektroskopija

EURATOM projekta Laser Ablation Spectroscopy for Impurity Depth Profiling and Concentration Imaging in Plasma ietvaros tika izstrādāta lāzerablācijas spektroskopijas metodika ātrai pirmās kodolsintēzes reaktoru sienas materiālu virsmas kvalitatīvajai un kvantitatīvajai analīzei [7]. Svarīgākās kodoltermisko iekārtu problēmas ir oglekļa slāņu nogulsnēšanās, volframa un oglekļa migrācija, kā arī ūdeņraža izotopu difūzija un aizturēšana kodoltermisko reaktoru sienas materiālos. Divstaru lāzerablācijas spektroskopija ļauj raksturot piemaisījumu koncentrāciju, profilu un eroziju raksturošanu ITER līdzīgos sienu materiālos.

Atsauces

[1] L. Dimitrocenko, J. Grube, P. Kulis, G. Marcins, B. Polyakov, A. Sarakovskis, M. Springis, I. Tale. AlGaN–InGaN–GaN Near Ultraviolet Light Emitting Diode, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 45, 25–32, (2008)

[2] L. Dimitrocenko, K. Kundzins, A. Mishnev, I. Tale, A. Voitkans, P. Kulis. Growth temperature influence on the GaN nanowires grown by MOVPE technique, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 23, Article number 012026, (2011)

[3] P. Kulis, J. Butikova, B. Polyakov, G. Marcins, J. Pervenecka, K. Pudzs, I. Tale. Work function of colloidal semiconducting nanocrystals measured by Kelvin probe, IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering, 38, 012048, (2012)

[4] S. Vlassov, B. Polyakov, L.Dorogin, M. Antsov, I. Kink, M. Mets, M.Umalas, R. Saar, R. Lõhmus. Elasticity and yield strength of pentagonal silver nanowires: in situ bending tests. Submitted.

[5] G. Marcins, J. Butikova, I. Tale, B. Polyakov , R. Kalendarjov, A. Muhin. Crystallization processes of amorphous Si by thermal annealing and pulsed laser processing, IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering, 23, 012035, (2011)

[6] J. Butikova , G. Marcins, B. Polyakov, A. Muhins, A. Voitkans, I. Tale. Processing of amorphous Si by pulsed laser irradiation at different wavelengths, IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering, 38, 012009, (2012)

[7] J. Butikova, A. Sarakovskis, I. Tale. Laser-induced plasma spectroscopy of plasma facing materials. 35th EPS Conference on Plasma Physics, ECA, 32, P-2.011, (2008).

 • AIXTRON MOCVD reactors nitridu planas kartiņas audzešanai.
 • Ekspla NL-200 Nd:YAG lazers ar I-IV harmonikam ar impulsa garumu 9 ns,  atkartošanas frequence 0-1000 Hz un impulsa energiju 1.9 mJ.
 • Ekspla SL-312 Nd:YAG lazers ar I-IV harmonikam ar impulsa garumu 0.135 ns, atkartošanas frequence 10 Hz  un impulsa energiju 150 mJ.
 • Carl Zeiss UV-VIS SPECORD spektrofotometers M40.
 • Spektrometrs (ANDOR) ar CCD kameru (ANDOR) un slegta cikla helija kriostats luminiscences spektru mērīšanai dažādās temperatūrās (10 K – 300 K).

Latvija:

 • Riga Technical University, Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
 • Daugavpils Universitāte, G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs
 • A/S RPAR “Alfa” (Joint stock company “Alfa”)

Vācija:

 • Max Plank Institute of Plasma Physics, Garching, Germany
 • University of Rostock, Germany

Igaunija:

 • University of Tartu, Institute of Physics, Tartu, Estonia

E. Butanovs, A.Kuzmin, J. Butikova, S. Vlassov, B. Polyakov, Synthesis and characterization of ZnO/ZnS/MoS2 core-shell nanowires, Journal of Crystal Growth, 459 (2017) 100–104.

M. Mets, M. Antsov, V. Zain, L. Dorogin, A. Aabloo, B. Polyakov, R Lõhmus. Structural factor in bending testing of fivefold twinned nanowires revealed by finite element analysis, Physica Scripta 91 (2016) 115701.

M. Vahtrus, A. Šutka, B. Polyakov, S. Oras, M. Antsov, N. Doebelin, R. Lõhmus. Effect of cobalt doping on the mechanical properties of ZnO nanowires, Materials Characterization 121 (2016) 40-47.

B.Polyakov, A.Kuzmin, K. Smits, J. Zideluns, E. Butanovs, J. Butikova, S. Vlassov, S. Piskunov, Y. F. Zhukovskii. Unexpected Epitaxial Growth of a Few WS2 Layers on {1-100} Facets of ZnO Nanowires, J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 21451-21459.

S.Vlassov, B.Polyakov, S.Oras, M.Vahtrus, M.Antsov, A.Šutka, K.Smits, L. Dorogin, R. Lõhmus. Complex tribomechanical characterization of ZnO nanowires: nanomanipulations supported by FEM simulations. Nanotechnology 27 (2016) 335701 (10pp)

B.Polyakov, R.Zabels, A.Sarakovskis, S.Vlassov, A.Kuzmin. Plasmonic photoluminescence enhancement by silver nanowires. Physica Scripta, 2015, 90, 094008 (4pp).

B.Polyakov, S.Vlassov, L.Dorogin, J.Butikova, K.Smits, M.Antsov, S.Oras, R.Zabels, R.Lõhmus. Metal nanodumbbells for nanomanipulations and tribological experiments. Physica Scripta, 2015, 90, 094007 (7pp).

M.Vahtrus, M.Umalas, B.Polyakov, L.Dorogin, R.Lõhmus, S.Vlassov. Mechanical characterization of annealed Al2O3 nanofibers. Materials Characterization. 107, 119–124, 2015.

B.Polyakov, L.Dorogin, S.Vlassov, I.Kink, R.Lohmus. Tribological Aspects of In Situ Manipulation of Nanostructures Inside Scanning Electron Microscope. Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale, Chapter 18, Springer International Publishing, Switzerland, 2015.

M.Vahtrus, A.Shutka, S.Vlassov, A.Shutka, B.Polyakov, R.Saar, L.Dorogin, R.Lõhmus. Mechanical characterization of TiO2 nanofibers produced by different electrospinning techniques. Materials Characterization, 2015, 100, 98–103.

M.Umalas, S.Vlassov, B.Polyakov, L.Dorogin, R.Saar, I.Kink, R. Lõhmus, A.Lõhmus, A.Romanov. Electron beam induced growth of silver nanowhiskers. Journal of Crystal Growth 410, 2015, 63–68.

B.Polyakov, M.Antsov, S.Vlassov, L.Dorogin, M.Vahtrus, R.Zabels, S.Lange, R. Lõhmus. Mechanical properties of sol-gel derived SiO2 nanotubes. Beilstein Journal of Nanotechnology, 2014, 5, 1808-1814.

S.Vlassov, B.Polyakov, L. M. Dorogin, M. Vahtrus, M. Mets, M.Antsov, R. Saar, A.E. Romanov, A.Lõhmus, and R.Lõhmus. Shape Restoration Effect in Ag−SiO2 Core−Shell Nanowires. Nano Letters 14, 2014, 5201−5205.

B.Polyakov, S.Vlassov, L.Dorogin, N.Novoselska, J.Butikova, M.Antsov, S.Oras, I.Kink, R.Lõhmus. Some aspects of formation and tribological properties of silver nanodumbbells, Nanoscale Research Letters 9, 186, 2014.

B.Polyakov, S.Vlassov, L.Dorogin, J.Butikova, M.Antsov, S.Oras, I.Kink, R.Lõhmus. Manipulation of nanoparticles of different shapes inside a scanning electron microscope, Beilstein Journal of Nanotechnology 5, 133–140, 2014.

S.Vlassov, B.Polyakov, L.Dorogin, M.Antsov, M.Mets, M.Umalas, R.Saar, R.Lõhmus, I.Kink. Elasticity and yield strength of pentagonal silver nanowires: in situ bending tests, Materials Chemistry and Physics. 143, 1026–1031, 2014.

M.Antsov, L.Dorogin, S.Vlassov, B.Polyakov, K. Mougin, I.Kink, R. Lõhmus. Analysis of elastic and static friction forces in a nanowire bent on a flat surface: a comparative study, Tribology International. 72, 31–34, 2014.

J.Butikova, B.Polyakov, L.Dimitrocenko, E.Butanovs, I.Tale. Laser scribing on HOPG for graphene stamp printing on silicon wafer. Central European Journal of Physics. 11, 580-583, 2013.

L.Dorogin, S.Vlassov, B.Polyakov, M.Antsov, R.Lõhmus, I.Kink, A.Romanov. Real-time manipulation of ZnO nanowires on a flat surface employed for tribological measurements: experimental methods and modeling. Physics Status Solidi B. 2012. In press.

B.Polyakov, S.Vlassov, L.Dorogin, P.Kulis, I.Kink, R. Lohmus. The effect of substrate roughness on the static friction of CuO nanowires. Surface Science. 606, 1393-1399, 2012.

B.Polyakov, L.Dorogin, S.Vlassov, M.Antsov, P.Kulis, I.Kink, R. Lohmus. In situ measurements of ultimate bending strength of CuO and ZnO nanowires. European Physical Journal B. 85, 366, 2012.

P.Kulis, J.Butikova, B.Polyakov, G.Marcins, J.Pervenecka, K.Pudzs, I.Tale. Work function of colloidal semiconducting nanocrystals measured by Kelvin probe, IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering, 38, 012048, 2012.

J.Butikova , G.Marcins, B.Polyakov, A.Muhins, A.Voitkans, I.Tale. Processing of amorphous Si by pulsed laser irradiation at different wavelengths, IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering, 38, 012009, 2012.

B.Polyakov, L.Dorogin, S.Vlassov, I.Kink, A.Romanov, R.Lohmus. Simultaneous measurement of static and kinetic friction of ZnO nanowires in situ with a scanning electron microscope. Micron. 43, 1140–1146, 2012.

B.Polyakov, L.Dorogin, A.Lohmus, A.Romanov, R.Lohmus. In situ measurement of the kinetic friction of ZnO nanowires inside a scanning electron microscope. Applied Surface Science. 258, 3227-3231, 2012

L.Dorogin, B.Polyakov, A.Petruhins, S.Vlassov, R. Lohmus, I.Kink, A.Romanov. Modeling of kinetic and static friction between an elastically bent nanowire and a flat surface. Journal of Material Research. 27, 580-585, 2012.

B.Polyakov, L.Dorogin, S.Vlassov, I.Kink, A.Lohmus, A.Romanov, R.Lohmus Real-time measurements of sliding friction and elastic properties of ZnO nanowires inside a scanning electron microscope. Solid State Communications, 151, 1244–1247 (2011)

S.Vlassov, B.Polyakov, L. Dorogin, A. Lõhmus, A. Romanov, I. Kink, E. Gnecco, R. Lõhmus Real-time manipulation of gold nanoparticles inside a scanning electron Microscope. Solid State Communications, 151, 688 (2011)

G. Marcins, J. Butikova, I. Tale, B. Polyakov, R. Kalendarjov, A. Muhin: Crystallization processes of amorphous Si by thermal annealing and pulsed laser processing, IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering 23, p.012035 (2011)

B.Polyakov, R.Krutokhvostov, A.Kuzmin, E.Tamanis, I.Muzikante, I.Tale, Object size effect on the contact potential difference measured by scanning Kelvin probe method. The European Physical Journal Applied Physics, 51, No.2, (2010)

I. Tale, L. Dimitrocenko, P. Kulis, G. Marcins, A. Sarakovskis, A. Voitkans, Localization dynamics of exciton luminescence in InxGa1-xN epitaxial films. 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM2010) IOPPublishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 15 012059 (2010)

A. Kleibert, A. Voitkans, K-H Meiwes-Broer, Size-dependent alignment of Fe nanoparticles upon deposition onto W(110). Phys. Rev. B, 81, pp. 073412 (2010)

A. Fraile Rodríguez, A. Kleibert, J. Bansmann, A. Voitkans, L. J. Heyderman, and F. Nolting, Size-dependent spin structures in iron nanoparticles. Phys. Rev. Lett., 104, pp. 127201 (2010)

A. Kleibert, A. Voitkans, K-H Meiwes-Broer, Reflection high energy electron diffraction as a tool in cluster deposition eksperiments. Phys. stat. sol. B, 247, Issue 5, pp. 1048–1055 (2010)

K. Fauth, G.E. Ballentine, C. Praetorius, A. Kleibert, N. Wilken, A. Voitkans, K.-H. Meiwes-Broer, Magnetic properties of Fe nanoclusters on Cu(111) studied with X-ray magnetic circular dichroism. Phys. stat. sol. B, 247, Issue 5, pp. 1170–1179 (2010)

E. Elsts, U. Rogulis, J. Jansons, A. Sarakovskis, Cathodoluminescence of terbium and ytterbium activated oxyfluoride glasses and glass ceramics. Latvian Journal of Technical Sciences, 5, pp. 48 (2010)

B.Polyakov, R.Krutokhvostov, A.Kuzmin, E.Tamanis, I.Muzikante, I.Tale, Object size effect on the contact potential difference measured by scanning Kelvin probe method. The European Physical Journal Applied Physics, 51, No.2, (2010)

I. Tale, L. Dimitrocenko, P. Kulis, G. Marcins, A. Sarakovskis, A. Voitkans, Localization dynamics of exciton luminescence in InxGa1-xN epitaxial films. 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM2010) IOPPublishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 15 012059 (2010)

B. Polyakov, A. Petruhins, J. Butikova, A. Kuzmin, I. Tale, Some aspects of pulsed laser deposition of Si nanocrystalline films, ‑ Eur. Phys. J. Appl. Phys. 48, 20502, 2009.

B. Polyakov, A. Petruhin, L. Grigorjeva, P. Kulis, I. Tale, Rapid annealing of black ZnO thin film prepared by Pulsed Laser Deposition, - Latvian Journal of Physics and Technical Science, 46, 1, 44-48, 2009.

B. Polyakov, G. Marcins, M. Chubarov, A. Kuzmin, V. Klykov, I. Tale, Patterned laser crystallization of a-Si, ‑ Latvian Journal of Physics and Technical Sciences Vol.46;N3, p50-54, 2009.

J. Butikova, A. Sarakovskis, I. Tale: Laser-induced plasma spectroscopy plasma facing materials, 35th EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, ECA Vol.32, P-2.011 (2008)

L.Dimitrocenko, J.Grube, P.Kulis, G.Marcins, B.Polyakov, A.Sarakovskis, M.Springis, I.Tale, AlGaN–InGaN–GaN Near Ultraviolet Light Emitting Diode, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, No.4, Vol. 45, pp.25–32, (2008)

L.Dimitrocenko, J.Grube, P.Kulis, G.Marcins, B.Polyakov, A.Sarakovskis, M.Springis, and I.Tale, Formation of deep acceptor centers in AlGaN alloys, Proceedings of the SPIE Volume 7142, 71420P, (2008)

J. Butikova, A. Sarakovskis, B. Polyakov, I. Tale, Laser ablation for analysis of nanoscale layers, J. Phys.:Conf. Ser. 93, p.012043 (2007)

J. Butikova, A. Sarakovskis, I. Tale: Laser-induced breakdown spectroscopy application for determining impurity content and depth profile in the plasma facing materiāls, Conference Proceedings of the 13th International Conference on Fusion Reactor Materials (2007)

A.Sarakovskis, L.Dimitrocenko, A.Misnevs, U.Rogulis and M.Springis, Up-conversion process in erbium doped lithium fluoride bulk crystal, lithium borate glass and glass ceramics, Journal of Physics: Conf. Ser.93, 012041 (6pp), (2007)

A.Fedotovs, L.Dimitrocenko, U.Rogulis, EPR of radiation defects in LiYF4 crystals, Proceedings of the international Conference on Inorganic Scintillators and their Industrial Applications SCINT2005, Alushta, Ukraine, pp.162–164, (2006)

P.Kulis, M.Springis, I.Tale, A.Sharakovsky, L.Dimitrocenko, Recombination processes in LiBaF3 crystals, Proceedings of the international Conference on Inorganic Scintillators and their Industrial Applications SCINT-2005, Alushta, Ukraine, pp.159–161, (2006)

L.Dimitrochenko and A.Pujats, F–type centers of LiBaF3 crystals, Proceedings of the SPIE, Volume 5122, pp.41–43 (2003)

Grāmata:

Jansons J. No Latvijas Universitātes Fizikas institūta (1919) līdz Cietvielu fizikas institūtam (1978). – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 196 lpp.

Raksti žurnālos:

Jansons J. Fizikas profesoram Voldemāram Fricbergam (24.06.1926. – 02.08.1982.) – 90. – “Zvaigžņotā Debess” 2016. g. vasara (232), 31. – 37. lpp.

Jansons J. Fizikas profesors akadēmiķis Juris Ekmanis (2.XII 1941. – 9 IV 2016.). – “Zvaigžņotā Debess” 2016. g. vasara (232), 38. – 46. lpp.