Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija nodarbojas ar dažādu mikroierīču un nanostruktūru R&D un izgatavošanu: mikrofluīdikas ierīces, sensori, tranzistori u.c. Mikroierīces un struktūras tiek izmantotas jaunu materiālu, bioloģisko procesu un fizikālo parādību pētniecība kā arī jaunu produktu attīstībā. Mūsu grupai ir plaša industrijas pieredze fotonikas, pusvadītāju un mikrofluīdikas jomā.

Grupa nodrošina tīrtelpu iekārtu darbību, procesu attīstību un veic lietotāju apmācību.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
  Aleksejs Korabovskis Komercdarbības speciālists   Aleksejs.Korabovskis
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks   Gatis.Mozolevskis
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Vadošais pētnieks   Roberts.Rimsa
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Vadošais pētnieks   Tom.Yager
Dr.phys. Arunas Stirke Pētnieks   Arunas.Stirke
Mg. Edvīns Ļetko Zinātniskais asistents   Edvins.Letko
  Gunita Paidere Inženiere   Gunita.Paidere
  Arnita Spule Inženiere   arnita.spule
  Ralfs Belohvoščiks Inženieris   Ralfs.Belohvosciks
Bc. Aleksejs Bendins Inženieris   Aleksejs.Bendins
  Kārlis Grindulis Inženieris   Karlis.Grindulis
  Miks Priedols Inženieris   Miks.Priedols
Mg. Līga Jasulaņeca Cietvielu fiziķe   Liga.Jasulaneca

Mikrofluīdika:

 • Orgāni uz čipa: zarna uz čipa, plauša uz čipa. Mūsu grupa fokusējas uz jaunu materiālu izmantošanu čipu izgatavošanā, kas samazinātu mazo molekulu absorbciju un ļautu nodrošināt anaerobu vidi. Kā arī tiek strādāts pie sensoru integrācijas.
 • Ierīces ārpusšūnu vezikulu atdalīšanai un koncentrēšanai no bioloģiskiem paraugiem vēža diagnostikai agrā stadijā.

Šūnu kultivēšana un bioloģisko procesu pētījumi notiek sadarbībā ar partneriem.

Papildus pielietojumiem bioloģijā tiek attīstītas mikrofluīdikas ierīces zirnekļa zīda sintēzei un magnētisko daļiņu pētniecībai.

Fotonika: uz organiskajiem materiāliem balstītu ierīču pētniecība un izgatavošana par pamatu izmantojot Su-8, PMMA u.c. materiālus. Tiek pētīta gaismas ievadīšanas metodes organisko materiālu viļņvadiem.

Apvienojot zināšanas un prasmes mikrofluīdikā un fotonikā tiek attīstīti biosensori bez fluorescentajam iezīmēm vēža biomarķieru detektēšanā.

Šķidro kristālu ekrāni: plāno kārtiņu attīstība un optimizācija augsta sprieguma šķidro kristālu un citu specializētu ekrānu izgatavošanā. Optisko un elektrisko īpašību raksturošana. Ekrāni tiek izgatavoti sadarbībā ar uzņēmum EuroLCDs.

Latvijā:

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Dr.A.Ābols un prof. A.Linē)
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (Dr. K.Jaudzems)
 • Latvijas Universitātes
  • Ķīmiskās fizikas institūts
  • Magnētisko mīksto materiālu laboratorija (Dr.G.Kitenbergs)
  • Lāzeru centrs (Dr. A.Bērziņš)
 • EuroLCDs
 • LightSpace Technologies

Zviedrijā:

 • KTH (Dr. A.Herland)
 • RISE (Dr.Q.Wang)