Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija nodarbojas ar dažādu mikroierīču un nanostruktūru R&D un izgatavošanu: fotonikas un mikrofluīdikas ierīces, struktūras nanovadu pētīšanai u.c. Mikroierīces un struktūras tiek izgatavotas sadarbībā ar zinātniskajām laboratorijām un augsto tehnoloģiju uzņēmumiem.

Grupa arī nodrošina tīrtelpu iekārtu darbību un uzturēšanu un veic lietotāju apmācību.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Laboratorijas vadītājs; Pētnieks   Gatis.Mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Pētnieks   Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
  Gunita Paidere Inženiere   Gunita.Paidere@cfi.lu.lv
  Artūrs Ābols Inženieris   Arturs.Abols@cfi.lu.lv
  Kārlis Grindelis Inženieris   Karlis.Grindelis@cfi.lu.lv
  Jānis Līpenīts Inženieris   Janis.Lipenits@cfi.lu.lv
  Līga Jasulaņeca Cietvielu fiziķe   Liga.Jasulaneca@cfi.lu.lv

Fotonikas ierīces un struktūras

Mikrofluīdika

MEMS ierīces un struktūras

Latvijā:

  • Latvijas Universitātes Magnētisko mīksto materiālu laboratorija (Dr. G.Kitenbergs)
  • EuroLCDs
  • LightSpace Technologies

Zviedrijā:

  • RISE (Dr. Q.Wang)