Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija nodarbojas ar dažādu mikroierīču un nanostruktūru R&D un izgatavošanu: mikrofluīdikas ierīces, sensori, tranzistori u.c. Mikroierīces un struktūras tiek izmantotas jaunu materiālu, bioloģisko procesu un fizikālo parādību pētniecība kā arī jaunu produktu attīstībā. Mūsu grupai ir plaša industrijas pieredze fotonikas, pusvadītāju un mikrofluīdikas jomā.

Grupa nodrošina tīrtelpu iekārtu darbību, procesu attīstību un veic lietotāju apmācību.

GrādsVārds UzvārdsAmatsTelefonsE-pasts
Dr. sc. ing.Gatis MozoļevskisLaboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieksgatis.mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing.Roberts RimšaVadošais pētnieksRoberts.Rimsa@cfi.lu.lv
Dr.phys.Thomas Alexander YagerVadošais pētniekstom.yager@cfi.lu.lv
MSc.Edvīns ĻetkoZinātniskais asistentsedvins.letko@cfi.lu.lv
Gunita PaidereInženieregunita.paidere@cfi.lu.lv
BSc.Aleksejs BendinsInženierisaleksejs.bendins@cfi.lu.lv
MSc.Jānis LīpenītsInženierislipenits.janis@cfi.lu.lv
Ralfs BelohvoščiksInženierisralfs.belohvosciks@cfi.lu.lv
Kārlis GrindulisInženieriskarlis.grindulis@cfi.lu.lv
Kārlis GrindulisInženierisKarlis.Grindulis@cfi.lu.lv
Dr.phys.Arunas StirkeInženierisarunas.stirke@cfi.lu.lv
Miks PriedolsInženieris
MSc.Līga JasulaņecaCietvielu fiziķeliga.jasulaneca@cfi.lu.lv

Mikrofluīdika:

 • Orgāni uz čipa: zarna uz čipa, plauša uz čipa. Mūsu grupa fokusējas uz jaunu materiālu izmantošanu čipu izgatavošanā, kas samazinātu mazo molekulu absorbciju un ļautu nodrošināt anaerobu vidi. Kā arī tiek strādāts pie sensoru integrācijas.
 • Ierīces ārpusšūnu vezikulu atdalīšanai un koncentrēšanai no bioloģiskiem paraugiem vēža diagnostikai agrā stadijā.

Šūnu kultivēšana un bioloģisko procesu pētījumi notiek sadarbībā ar partneriem.

Papildus pielietojumiem bioloģijā tiek attīstītas mikrofluīdikas ierīces zirnekļa zīda sintēzei un magnētisko daļiņu pētniecībai.

Fotonika: uz organiskajiem materiāliem balstītu ierīču pētniecība un izgatavošana par pamatu izmantojot Su-8, PMMA u.c. materiālus. Tiek pētīta gaismas ievadīšanas metodes organisko materiālu viļņvadiem.

Apvienojot zināšanas un prasmes mikrofluīdikā un fotonikā tiek attīstīti biosensori bez fluorescentajam iezīmēm vēža biomarķieru detektēšanā.

Šķidro kristālu ekrāni: plāno kārtiņu attīstība un optimizācija augsta sprieguma šķidro kristālu un citu specializētu ekrānu izgatavošanā. Optisko un elektrisko īpašību raksturošana. Ekrāni tiek izgatavoti sadarbībā ar uzņēmum EuroLCDs.

Aktīvie projekti:

LZP granti:

Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā (2020-2022)

Individuālo zinātnieku granti:

Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu (2020-2021)

LIAA Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai:

Masveidā ražojams zarnu čips (2020-2022)

Optiskais gāzu sensors (2020-2022)

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts:

Pretim universālam laboratorija uz čipa sensoram no vienas grafēna loksnes: no fotodetekcijas līdz biosensēšanai (2021-2023)

Mikrofluīdikas čips ar multidetekcijas moduli nPEF inducētu gēnu ekspresijas novērtēšanai (2021-2023)

 

Realizētie projekti:

Valsts pētījumu programma:

Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem' (2020)

Latvijā:

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Dr.A.Ābols un prof. A.Linē)
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (Dr. K.Jaudzems)
 • Latvijas Universitātes
  • Ķīmiskās fizikas institūts
  • Magnētisko mīksto materiālu laboratorija (Dr.G.Kitenbergs)
  • Lāzeru centrs (Dr. A.Bērziņš)
 • EuroLCDs
 • LightSpace Technologies

Zviedrijā:

 • KTH (Dr. A.Herland)
 • RISE (Dr.Q.Wang)