Iepirkums LU CFI 2018/48/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Augstsprieguma barošanas bloka piegāde", id.nr. LUCFI 2018/48/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēta projekta nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”, ietvaros. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkums  “Augstsprieguma barošanas bloka piegāde" Id.nr. LU CFI 2018/48/ERAF

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Augstsprieguma barošanas bloks, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

 

CPV kodi: 31710000-6 Elektroniskās iekārtas, 38400000-9 - Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti, 38500000-0 - Pārbaudes un analīžu aparāti, 38900000-4 - Dažādi vērtējuma un pārbaudes instrumenti

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro

25.01.2019.

pl.11:00 

Kontaktpersona: Linards Skuja

Iepirkuma nolikums