Iepirkums LU CFI 2018/45/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss “Augstas temperatūras krāsns ar kontrolējamu atmosfēru piegāde“ Id.nr. LU CFI 2018/45/ERAF

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Augstas temperatūras krāsns ar kontrolējamu atmosfēru, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

 

CPV kods: 42300000-9 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis. / Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

EUR 52 000

11.02.2019. pl.11:00

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: skatīt nolikumā

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar grozījumiem 

Pielikums Nr.2 (grozīts 22.01.2019.) 

Pielikums Nr.3 (grozīts 22.01.2019.) 

Pielikums Nr.4 (grozīts 22.01.2019.) 

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use. In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!! More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE& Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv). The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier