Iepirkums LU CFI 2018/41

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

"Par elektroenerģijas piegādi", id.nr. LU CFI 2018/41

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Par elektroenerģijas piegādi

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09310000-5 (Elektrība).

līdz EUR 41 999,99 bez PVN06.11.2018

20.11.2018. plkst.11:00

SIA “Inter RAO Latvia”

AS “Latvenergo”

SIA “AJ Power”

SIA “Imlitex Latvija”

SIA “Geton Energy”

SIA “Inter RAO Latvia”17.12.2018.2019.gada 1.janvāris līdz 31.decembrislīdz EUR 41 999,99 bez PVN

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Līgums 

Noslēguma ziņojums