Iepirkums LU CFI 2018/30/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Polikristālisko paraugu pagatavošanas/ apstrādes aprīkojuma iegāde", id.nr. LU CFI 2018/30/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 06.07.2018. rīkojumu Nr. 20-v. Iepirkumss tiek veikts  Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta kārtībā, lai īstenotu Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Polikristālisko paraugu pagatavošanas/ apstrādes aprīkojuma iegāde , atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Planetārās dzirnavas

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Zāģis ar dimanta stiepli

 

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Slīpēšanas/pulēšanas iekārta;

 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

 

EUR 30 000 10.08.2018.27.08.2018. pl.11

LLC “Inospectra”, reģ. Nr. 302817477

UAB “Amtest” reģ. Nr. 124904096

Iepirkums pārtraukts, skatīt noslēguma ziņojumu17.09.2018.

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,, 

Guntars Vaivars (tehniskās specifikācij), e-pasts: guntars.vaivars@cfi.lu.lv

Atklāta konkursa nolikums  

Noslēguma ziņojums