Iepirkums LU CFI 2018/21/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Spektrālais elipsometrs.", id.Nr. LU CFI 2018/21/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Spektrālais elipsometrs, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  

CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

 

15000010.07.2017. plkst.11:00Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.03.08.2018.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Mārtiņš Ruktis (tehniskā specifikācija) martins.rutkis@cfi.lu.lv

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar grozījumiem 07.06.2018. 

Pielikums Nr.2 ar grozījumiem 07.06.2018. 

Pielikums Nr.4 ar grozījumiem 07.06.2018. 

Noslēguma ziņojums