Iepirkums LU CFI 2018/11 - PĀRTRAUKTS

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Tīrā sausā gaisa sistēmas uzlabošana", id.nr. LU CFI 2018/11. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Tīrā sausā gaisa sistēmas uzlabošanaLielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro20.03.2018.

05.04.2018.
plkst.11:00

Iepirkums pārtraukts, jo jāprecizē nolikuma prasības.04.04.2018.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42123000-7 – Kompresori.

Papildus CPV kods: 51134000-0 kompresoru uzstādīšanas pakalpojumi.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ilona Heinrihsone (vispārīgi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Valdis Korsaks (tehniskās specifikācija), e-pasts: valdis.korsaks@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 26437272

Nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums