Tīrtelpas nodrošina 650 m² lielu platību, ar kontrolētu vidi - ISO klase 4-8, temperatūru 20 ± 2 °C, pārspiedienu līdz  60 Pa, kā arī dejonizētu ūdeni, ūdens dzesēšanas sistēmas, standarta gāzes (Ar, O2, N2, Ar+H2, šķidro slāpekli), procesu gāzes, drošības sistēmas un tīrtelpu drošības apmācību.

Tīrtelpu pakalpojumi 650 m2 platībā.

Tīrtelpu rezervēšana, lietotāju piekļuve tiek pārvaldīta ar LIMS (laboratorijas informācijas menedžmenta sistēma).

Tīrtelpās arī ir iespējams piekļūt tajās bāzēto laboratoriju sniegtajiem pakalpojumiem. Tīrtelpās bāzētā Prototipēšanas laboratorijas infrastruktūra ar procesu un mērījumu iekārtām nodrošina iespēju jaunu ideju attīstību un testēšanu mikro un nano tehnoloģijās. Prototipēšanas laboratorijas pakalpojumi ietver:

 • Virsmas sagatavošanu un tīrīšanu
 • Foto un elektronu staru litogrāfija
 • Plāno kārtiņu nogulsnēšana
 • Sausā un slapjā kodināšana
 • Raksturošana (mikroskopija, biezuma noteikšana)

Kontakti:

LU CFI tīrtelpu vadītājs
Dr.phys. Valdis Korsaks
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Tīrtelpu tehniskā atbalsta grupa ir atbildīga par tīrtelpu drošību un infrastruktūru – ventilācijas, gaisa nosūces, saspiestā sausā gaisa, gāzu apgādes sistēmām, kā arī elektrību u.c.

Tīrtelpu palīdzības kontakti (24/7)

T: +371 20221109

Tīrtelpu tehniskās atbalsta grupas dalībnieki:

LU CFI tīrtelpu vadītājs: Valdis Korsaks
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Galvenais inženieris: Jānis Kļaviņš
E: Janis.Klavins@cfi.lu.lv

Servisa inženieris: Jānis Līpenīts
E: Lipenits.Janis@cfi.lu.lv

IT atbalsts: Jānis Busenbergs
E: Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv

LU CFI direktors: Andris Anspoks
E: Andris.Anspoks@cfi.lu.lv

 

1. LU CFI darbinieks

 • Kontaktējieties ar LU CFI tīrtelpu vadītāju
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • LIMS apmācība
 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

2. Ārējais akadēmiskais, ārējais industriālais un cits lietotājs

 • Sazinieties ar MATERIZE projektu departamentu.
 • MATERIZE un ATL vadības daļa apstiprina ārējo lietotāju saistības ar LU CFI.
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • LIMS apmācība
 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

MATERIZE projektu departamenta kontakti:

T: +371 6633 4488
F: +371 6713 2778
E: info@materize.com

Atbildīgais par vispārējo darba aizsardzības apmācību:

Raitis Siatkovskis
E: Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv

Atbildīgais par tīrtelpu drošības un izmantošanas apmācību:

Dr. Phys.  Valdis Korsaks
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Lietotājam jāpiesakās pirms apmācības. Rakstiet e-pastu tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācības atbildīgajam (norādiet datumu, kad vēlaties apmeklēt apmācību).

Tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācība tiek organizēta pēc grafika, kurš redzams zemāk. (datumi un laiki var mainīties atkarībā no vajadzības):

Datums, laiks Vieta, Instruktors
12.04.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
19.04.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
03.05.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
17.05.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
31.05.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
14.06.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
28.06.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
19.07.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
 

Tīrtelpās pieejamais tehniskais aprīkojums

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Mbraun; Unilab Pro Eco 3 gloves

Īss apraksts: Cimdu kaste paredzēta darbam inertā atmosfērā (Ar) pie minimāla mitruma un skābekļa (<1 ppm). 

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija; Materiālu raksturošana; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Tescan Lyra

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija; Materiālu raksturošana; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Fei;Tecnai GF20

Īss apraksts: TEM FEI Tecnai G2 F20 ir elektronu mikroskops ar visaugstāko izšķirtspēju Latvijā. Tā mērījumi dod augstas izšķirtspējas informāciju par parauga sastāvu, struktūru un morfoloģiju.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas 

Ražotājs; Modelis: Raith; eLINE Plus

Īss apraksts: Ultra augstas izšķirtspējas elektronu staru litogrāfijas sistēma paredzēta nanofabrikācijai uz pamatnēm, kas izmērā ir līdz 100 mm. Lāzera interferometrs nodrošina izšķirtspēju līdz pat 1nm. Sekundārais elektronu detektors dod iespēju uzņemt augstas izšķirtspējas attēlus. Sistēma ir aprīkota ar Load Lock un Traxx, un Periodixx iespējām.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas 

Ražotājs; Modelis: Sidrabe; SAF25/50

Īss apraksts: SAF25/50 multifunkcionālais R&D klastera instruments veidots zinātniskiem pētījumiem un paraugu sintēze, kā arī konceptu izstrādei un vispārīgam akadēmiskam darbam plāno kārtiņu tehnoloģiju jomā. 

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija; Tīrtelpas 

Ražotājs; Modelis: Nikon; Dažādi

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Tīrtelpas; Mikroskopija

Ražotājs; Modelis: Dažādi

Īss apraksts: Profilometrs pielietojams caurspīdīgu kārtiņu/fotorezista un citu kārtiņu biezuma noteikšanā, plānu un biezu kārtiņu mērījumiem, nelīdzenumu pētījumiem,virsmas kvalitāte un defektu pārbaudei.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Ražotājs; modelis

Īss apraksts: Rotējošā diska klājējs ir instruments, kas paredzēts plānu kārtiņu (dažu nm līdz dažu µm) veidošanai uz pamatnes virsmas, to noklājot ar vēlāmāo materiālu izšķīdinātu šķīdinātājā, kamēr pamatne rotē.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Laurell; WS-650Mz-23NPPB/UD3 

Īss apraksts: Rotējošā diska klājējs ir instruments, kas paredzēts plānu kārtiņu (dažu nm līdz dažu µm) veidošanai uz pamatnes virsmas, to noklājot ar vēlāmāo materiālu izšķīdinātu šķīdinātājā, kamēr pamatne rotē.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Edwards; Auto 306

Īss apraksts: AUTO 306 ir kompakta, universālā vakuuma pārklājumu veidošanas sistēma. Instruments ir paredzēts fizikālas tvaika nogulsnēšanas procesiem augstā vakuumā. Iekārta nav paredzēta procesiem, kas izmanto ķīmisko tvaiku nogulsnēšanos.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: F&S Bondtec; 53xx BDA

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Novascan Technologies - PSDP-UV8T

Īss apraksts: UV Ozona tīrītājs spējīgs noņemt piemaisījumus un netīrumus no paraugu virsmas. Izmantojot augstas jaudas UV gaismas avoti, veidojas ozons, kas virsmas piesārņojumu sadala gaistošos savienojumos.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Terra Universal; Ductless Exhaust Purification Hood

Īss apraksts: Ķīmijas velkmes skapis paredzēts ventilācijai no šķīdinātājiem. Satur tvaikus, putekļus, gāzes, kas radušās velkmes skapī un atbrīvojas no tām gaisam ieplūstot velkmes skapī un tad izplūstot caur izplūdes sistēmu.

Plašāks apraksts