Tīrtelpas

Tīrtelpas nodrošina 650 m² lielu platību, ar kontrolētu vidi - ISO klase 7-8, temperatūru 20 ± 2 °C, pārspiedienu līdz  45 Pa, kā arī dejonizētu ūdeni, ūdens dzesēšanas sistēmu, standarta gāzes (Ar, O2, N2, Ar+H2, šķidro slāpekli), procesu gāzes, drošības sistēmas un tīrtelpu drošības apmācību.

Tīrtelpu rezervēšana, lietotāju piekļuve tiek pārvaldīta ar LIMS (laboratorijas informācijas menedžmenta sistēma).

Tīrtelpās arī ir iespējams piekļūt tajās bāzēto laboratoriju sniegtajiem pakalpojumiem.

Tīrtelpās bāzētā Prototipēšanas laboratorijas infrastruktūra ar procesu un mērījumu iekārtām nodrošina iespēju jaunu ideju attīstību un testēšanu mikro un nano tehnoloģijās. Prototipēšanas laboratorijas pakalpojumi ietver:

 • Virsmas sagatavošanu un tīrīšanu
 • Foto un elektronu staru litogrāfija
 • Plāno kārtiņu nogulsnēšana
 • Sausā un slapjā kodināšana
 • Raksturošana (mikroskopija, biezuma noteikšana)

Kontakti:

LU CFI tīrtelpu vadītājs
Dr.phys. Valdis Korsaks
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Tīrtelpu tehniskā atbalsta grupa ir atbildīga par tīrtelpu drošību un infrastruktūru – ventilācijas, gaisa nosūces, tīrā sausā gaisa, gāzu apgādes sistēmām, kā arī elektrību u.c.

Tīrtelpu palīdzības kontakti (24/7)

T: +371 20221109

Tīrtelpu tehniskās atbalsta grupas dalībnieki:

LU CFI tīrtelpu vadītājs: Valdis Korsaks
T: +371 6437272
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Galvenais inženieris: Jānis Kļaviņš
T: +371 29404742
E: Janis.Klavins@cfi.lu.lv

Inženieris: Kristaps Grābens
T: +371 26645383
E: Kristaps.Grabens@cfi.lu.lv

IT atbalsts: Jānis Busenbergs
T: +371 26374996
E: Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv

LU CFI direktors: Mārtiņš Rutkis
T: +371 67854986
E: Martins.Rutkis@cfi.lu.lv

1. LU CFI darbinieks

 • Kontaktējieties ar LU CFI tīrtelpu vadītāju
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • Specifiskā darba aizsardzības apmācība par:

1) Norādījumi drošam darbam ar mākslīgo optisko starojumu

2) Speciālo gāzu izmantošana

3) Darbs ar ķīmiju

4) Radiācijas drošība

 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība + LIMS apmācība (ja nepieciešama)
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

2. Ārējais akadēmiskais, ārējais industriālais un cits lietotājs

 • Sazinieties ar MATERIZE projektu departamentu.
 • Direktora vietnieks inovācijā apstiprina ārējo lietotāju saistības ar LU CFI.
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • Specifiskā darba aizsardzības apmācība par:

1) Norādījumi drošam darbam ar mākslīgo optisko starojumu

2) Speciālo gāzu izmantošana

3) Darbs ar ķīmiju

4) Radiācijas drošība

 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība + LIMS apmācība (ja nepieciešama)
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

MATERIZE projektu departamenta kontakti:

T: +371 6633 4488
F: +371 6713 2778
E: info@materize.com

Atbildīgais par vispārējo darba aizsardzības apmācību:

Raitis Siatkovskis
M: +371 29459864
E: Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv

Atbildīgais par specifisko darba aizsardzības apmācību (lietotājam jāsazinās ar atbildīgo personu par apmācības norises laiku).

1. Norādījumi drošam darbam ar mākslīgo optisko starojumu

Dr. Phys.  Jurģis Grūbe
E: Jurgis.Grube@cfi.lu.lv

2. Darbs ar speciālajām gāzēm

Dr. Phys.  Valdis Korsaks
M: +371 26437272
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

3. Darbs ar ķīmiju

Dr. Phys.  Guntars Vaivars
M: +371 20242643
E: Guntars.Vaivars@cfi.lu.lv

4. Radiācijas drošība

Dr. Phys.  Jānis Jansons
M: +371 26475311
E: Janis.Jansons@cfi.lu.lv

Atbildīgais par tīrtelpu drošības un izmantošanas apmācību:

Dr. Phys.  Valdis Korsaks
M: +371 26437272
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Lietotājam jāpiesakās pirms apmācības. Rakstiet e-pastu tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācības atbildīgajam (norādiet datumu, kad vēlaties apmeklēt apmācību).

Tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācība tiek organizēta pēc grafika, kurš redzams zemāk. (datumi un laiki var mainīties atkarībā no vajadzības):

10.09.2019; 14:00-17:00 111. kabinets 1. stāvs, Valdis Korsaks
24.09.2019; 14:00-17:00 111. kabinets 1. stāvs, Valdis Korsaks
08.10.2019; 14:00-17:00 111. kabinets 1. stāvs, Valdis Korsaks
22.10.2019; 14:00-17:00 111. kabinets 1. stāvs, Valdis Korsaks
05.11.2019; 14:00-17:00 111. kabinets 1. stāvs, Valdis Korsaks
19.11.2019; 14:00-17:00 111. kabinets 1. stāvs, Valdis Korsaks
03.12.2019; 14:00-17:00 111. kabinets 1. stāvs, Valdis Korsaks