Pakalpojumi

LU Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) piedāvā sadarbības iespējas visiem interesentiem dažādu materiālu fizikālo īpašību un struktūras pētniecības jomā. Pētniecībai ir pieejama LU CFI esošā infrastruktūra – laboratoriju tīrtelpas, laboratorijas aprīkojums un zinātniskās pētniecības iekārtas.

Pieejamo iekārtu un aprīkojuma sarakstu var aplūkot šeit.

Pakalpojuma izmaksas sastāda aparatūras lietošanas izmaksas un operatora darbs. Šo izmaksu lielums ir atkarīgs no analītiskās iekārtas amortizācijas, izmantoto materiālu izmaksām un nepieciešamās operatora kvalifikācijas.

Mūsu sadarbības partneri iedalāmi trijās grupās:

I. Iekšējie institūta lietotāji

II. Ārējie akadēmiskie pasūtītāji

III. Komerciālie pasūtītāji (vairāk par piedāvātajām iespējām var uzzināt sadaļā: Sadarbība ar industriju)

Pakalpojumu izcenojums

Pētījumos izmantojamā aparatūra tiek iedalīta piecās klasēs atkarībā no iekārtas sarežģītības un amortizācijas izmaksām. Papildus tam ir jārēķinās ar noteiktajai metodikai nepieciešamo materiālu (reaģentu, gāzu, utt) izmaksām.

A – Laboratorijas pamataprīkojums: galdi, velkmes skapji, vakuumapstrādes skapji (glove box), utt,

B – Vienkāršākās mērierīces un analītiskās iekārtas,

C – Vidējas sarežģītības analītiskās iekārtas un lāzeri,

D – Elektronu mikroskopi (SEM, TEM), augstas izšķirtspējas optiskās un magnētisko rezonanšu spektroskopijas metodes,

E – Augstas sarežģītības materiālu sintēze un pētniecība.

Katrai sadarbības partneru grupai tiek piemērotas noteiktas aparātstundas izmaksu likmes.

Kontakti

LU CFI
Andris Fedotovs
andris.fedotovs@cfi.lu.lv