Darba kārtībā:

1) Ievēlēto budžeta komisijas locekļu un Sadarbības padomes izvirzīto kandidātu apstiprināšana.

2) Direktora vēlēšanu nolikuma apspriešana.

3) RTU pārstāvja inkorporēšana LU CFI ZP sastāvā

4) Nolikuma "Vienota darba samaksas kārtība zinātniski pētnieciskajos projektos LU Cietvielu fizikas institūtā" izmaiņu apstiprināšana (A. Vembris)

5) Jaunumi par zinātniskiem projektiem (A. Šternbergs)

6) Dažādi:

          6a) A. Vembra jautājums par LU CFI fonda darbību: kas notiek šajā jomā?