Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē

Fotoelektronu emisijas iznākuma spektroskopijas un skenējošās kelvina zondes pielietošanas nosacījumi organisko materiālu enerģijas līmeņu noteikšanai

Vairāk par disertāciju, lasīt šeit.