Attālināti Zoom platformā

LU Cietvielu fizikas institūta 37. zinātniskā konference šoreiz veltīta LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas 60 gadu jubilejai un notiks LU 79. zinātniskās konferences ietvaros 2021. gada 23. -25. februārī. Konferences norise plānota attālināti Zoom platformā un tajā būs tikai mutiskie referāti.

https://www.cfi.lu.lv/notikumi/konferences/gadskarteja-lu-cfi-konference/