Izgatavošanas procesa ietekme uz struktūru un īpašībām cietajos šķīdumos uz NBT bāzes (2020.-2022.)

Projekta vadītājs Marija Dunce

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/558

Projekta mērķis ir izpētīt izgatavošanas procesa ietekmi uz struktūru un īpašībām tīrā Na0.5Bi0.5TiO3 (NBT) un cietajos šķīdumos uz NBT bāzes, kā rezultātā, pielietojot inovatīvas izgatavošanas tehnoloģijas, optimizēt izgatavošanas procesu un uzlabot šo materiālu īpašības. Tā ietvaros ir paredzēts izpētīt izgatavošanas parametru ietekmi uz tīru NBT, aplūkot tīru stehiometrisku un nestehiometrisku NBT, NBT ar A-apakšrežģa modifikāciju un NBT-BT cietos šķīdumus, izvērtēt iespēju iegūt tīru un modificētu NBT ar samazinātu porainību. Pētāmie materiāli tiks izgatavoti, izmantojot dažādas tehnoloģijas un, tajā skaitā, inovatīvus risinājumus. Tiks veikti šo materiālu struktūras, mikrostruktūras, sastāva, domenu struktūras, dielektrisko un citu īpašību pētījumi, izmantojot tādas mūsdienīgas materiālu izpētes metodes kā SEM, EDX, XRD, PFM, dielektriskā spektroskopija u.c. Projekta rezultāti parādīs, kā, mainot izgatavošanas procesu un materiāla sastāvu (attiecībā uz virsstehiometriju un modifikatoriem), optimizēt fizikālās īpašības potenciāliem pielietojumiem un ļaus pilnveidot šo materiālu rūpnieciskās ražošanas tehnoloģijas.

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši, kopējais finansējums 133805.88 EUR.

 

JAUNUMI PAR PROJEKTU

26.03.2020.

Projekta ietvaros ir uzsākts darbs pie tīra NBT izgatavošanas tehnoloģijas pētījumiem. Veikta literatūras izpēte, sintezēti tīra NBT sastāvi ar tradicionālo keramikas sintēzes metodi no oksīdiem un karbonātiem pie dažādām apdedzināšanas temperatūrām: 1100oC, 1130oC, 1160oC, 1180oC, 1200oC un 1220oC. Iegūtajiem sastāviem ir uzsākti mikrostruktūras pētījumi, izmantojot skenējošo elektronu mikroskopiju, struktūras pētījumi, izmantojot rentgenstaru difraktometriju, kā arī dielektriskās spektroskopijas un polarizācijas histerēzes cilpu mērījumi.

Pirms eksperimentālā darba uzsākšanas izieta apmācība un iegūtas zināšanas darbam ar rentgenstaru difraktometru Rigaku, skenējošo elektronu mikroskopu Phenom Pro un skenējošo elektronu mikroskopu Tescan Lyra, kā arī izieta apmācība un iegūta licence darbam tīrtelpās. Darbs ir veikts ciešā sadarbībā ar Segnetoelektriķu laboratorijas ķīmiskās sintēzes grupu.

6. februārī projekta vadītāja uzstājās Latvijas Radio 1 ēterā populārzinātniskā raidījumā “Zināmais nezināmajā” ar sarunu par savu darbības jomu zinātnē un projekta problemātiku, aktualitāti, mērķiem un uzdevumiem: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/jauni-materiali-svina-aizstasanai.-latvijas-zinatnieku-petijumi.a126217/