Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija nodarbojas ar dažādu mikroierīču un nanostruktūru R&D un izgatavošanu: fotonikas un mikrofluīdikas ierīces, struktūras nanovadu pētīšanai u.c. Mikroierīces un struktūras tiek izgatavotas sadarbībā ar zinātniskajām laboratorijām un augsto tehnoloģiju uzņēmumiem.

Grupa arī nodrošina tīrtelpu iekārtu darbību un uzturēšanu un veic lietotāju apmācību.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
  Artūrs Ābols Inženieris   Arturs.Abols@cfi.lu.lv
  Kārlis Grindelis Inženieris   Karlis.Grindelis@cfi.lu.lv
  Līga Jasulaņeca Cietvielu fiziķe   Liga.Jasulaneca@cfi.lu.lv
  Jānis Līpenīts Inženieris   Janis.Lipenits@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Pētnieks; laboratorija vadītājs   Gatis.Mozolevskis@cfi.lu.lv
  Gunita Paidere Inženiere   Gunita.Paidere@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Pētnieks   Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv

Fotonikas ierīces un struktūras

Mikrofluīdika

MEMS ierīces un struktūras

Latvijā:

  • Latvijas Universitātes Magnētisko mīksto materiālu laboratorija (Dr. G.Kitenbergs)
  • EuroLCDs
  • LightSpace Technologies

Zviedrijā:

  • RISE (Dr. Q.Wang)