Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija nodarbojas ar dažādu mikroierīču un nanostruktūru R&D un izgatavošanu: fotonikas un mikrofluīdikas ierīces, struktūras nanovadu pētīšanai u.c. Mikroierīces un struktūras tiek izgatavotas sadarbībā ar zinātniskajām laboratorijām un augsto tehnoloģiju uzņēmumiem.

Grupa arī nodrošina tīrtelpu iekārtu darbību un uzturēšanu un veic lietotāju apmācību.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks   gatis.mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Vadošais pētnieks   Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Vadošais pētnieks   tom.yager@cfi.lu.lv
MSc. Edvīns Ļetko Zinātniskais asistents   edvins.letko@cfi.lu.lv
  Gunita Paidere Inženiere   gunita.paidere@cfi.lu.lv
Dr.biol. Artūrs Ābols Inženieris    
BSc. Aleksejs Bendins Inženieris   aleksejs.bendins@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Līpenīts Inženieris   lipenits.janis@cfi.lu.lv
  Ralfs Belohvoščiks Inženieris   ralfs.belohvosciks@cfi.lu.lv
  Kārlis Grindulis Inženieris   karlis.grindulis@cfi.lu.lv
MSc. Līga Jasulaņeca Cietvielu fiziķe   liga.jasulaneca@cfi.lu.lv

Fotonikas ierīces un struktūras

Mikrofluīdika

MEMS ierīces un struktūras

Latvijā:

  • Latvijas Universitātes Magnētisko mīksto materiālu laboratorija (Dr. G.Kitenbergs)
  • EuroLCDs
  • LightSpace Technologies

Zviedrijā:

  • RISE (Dr. Q.Wang)