Personāls alfabētiskā secībā

Grāds Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Andris Anspoks EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks inovācijā 67251691 aanspoks@cfi.lu.lv
MSc. Maija Antonova Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece   maija@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Antuzevičs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Andris.Antuzevics@cfi.lu.lv
  Jeļena Arhipova Plāno kārtiņu laboratorija Inženiere   jelena.arhipova@cfi.lu.lv
MSc. Halil Arslan Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Halil.Arslan@cfi.lu.lv
  Arturs Atvars Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   arturs.atvars@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Aulika MATERIZE pārdošanas daļa Klientu risinājumu vadītājs 25241686 Ilze.Aulika@cfi.lu.lv
  Zane Auziņa Projektu vadības daļa Eksperte   zane.auzina@cfi.lu.lv
Dr.biol. Artūrs Ābols Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris    
Dr.phys. Andris Āzens Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 andris.azens@cfi.lu.lv
Dr.chem. Gunārs Bajārs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 gunars.bajars@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Georgijs Bakradze EXAFS spektroskopijas laboratorija Pētnieks 67251691 georgijs.bakradze@cfi.lu.lv
  Elmārs Baltiņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris    
  Kristīne Beitāne Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Laborante   kristine.beitane@cfi.lu.lv
  Ralfs Belohvoščiks Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   ralfs.belohvosciks@cfi.lu.lv
BSc. Aleksejs Bendins Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   aleksejs.bendins@cfi.lu.lv
  Paulis Bērtulis Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris 67260570 bertulis@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Baiba.Berzina@cfi.lu.lv
  Anete Bērziņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Anete.Berzina@cfi.lu.lv
MSc. Dzintars Bērziņš Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents   Dzintars.Berzins@cfi.lu.lv
MSc. Līga Bikše Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskā asistente   Liga.Bikse@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Laboratorijas vadītājs 67187522 eriks.birks@cfi.lu.lv
  Paula Biseniece Spektroskopijas laboratorija Inženiere   paula.biseniece@cfi.lu.lv
MSc. Ivita Bite Optisko materiālu laboratorija Pētniece   Ivita.Bite@cfi.lu.lv
  Oskars Bitmets Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 29622457 Dmitrijs.Bocarovs@cfi.lu.lv
MSc./MBA Olga Bogdanova MATERIZE pārdošanas daļa; MATERIZE pārdošanas daļa Pārdošanas vadītāja; Struktūrvienības vadītāja 29585967 olga.bogdanova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kārlis Bormanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks   bormanis@cfi.lu.lv
  Dainis Bošs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   dainis.boss@cfi.lu.lv
MSc. Linda Briede Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskā asistente   linda.briede@cfi.lu.lv
  Daina Bullīte Finanšu un grāmatvedības daļa Finanšu daļas vadītāja 67260571 daina.bullite@cfi.lu.lv
Dr.phys. Arturs Bundulis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 arturs.bundulis@cfi.lu.lv
  Regīna Burve Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   regina.burve@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Busenbergs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 janis.busenbergs@cfi.lu.lv
MSc. Edgars Butanovs Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks 67187511 Edgars.Butanovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jeļena Butikova Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   jelena.butikova@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Cintiņš EXAFS spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 arturs.cintins@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Česnokovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskais asistents   andrejsc@cfi.lu.lv
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   georgijs.cikvaidze@cfi.lu.lv
BSc. Jānis Čipa Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Janis.Cipa@cfi.lu.lv
Dr.phys. Leonīds Čuganovs Plāno kārtiņu laboratorija Viespētnieks 67251691 leonids.cuganovs@cfi.lu.lv
  Miļena Dile Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   milena.dile@cfi.lu.lv
Dr.biol. Ilze Dimanta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētniece   Ilze.Dimanta@cfi.lu.lv
  Vitālijs Dimitrijevs EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženieris   vitalijs.dimitrijevs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187479 lauris.dimitrocenko@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks   vilnis.dimza@cfi.lu.lv
  Ernests Dinsbergs Spektroskopijas laboratorija Inženieris   ernests.dinsbergs@cfi.lu.lv
  Luīze Dipāne Plāno kārtiņu laboratorija Laborante   luize.dipane@cfi.lu.lv
MSc. Guna Doķe Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente   guna.doke@cfi.lu.lv
Dr. phys. Olģerts Dumbrājs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 26359386 olgerts.dumbrajs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Marija Dunce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece   marija.dunce@cfi.lu.lv
  Sanija Dutkeviča Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženiere   sanija.dutkevica@cfi.lu.lv
  Ramona Dūrena Optisko materiālu laboratorija Inženiere   ramona.durena@cfi.lu.lv
  Ojārs Mārtiņš Eberliņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   ojars-martins.eberlins@cfi.lu.lv
Msc. Laura Eglīte Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženiere   Laura.Eglite@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Eglītis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 26426703 Roberts.Eglitis@cfi.lu.lv
  Ernests Einbergs Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Ernests.Einbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Edgars Elsts Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   edgars.elsts@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Fedotovs Spektroskopijas laboratorija; MATERIZE un ATL vadības daļa Vadošais pētnieks; Vadošais pētnieks   andris.fedotovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Sergejs Fomins Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks   Sergejs.Fomins@cfi.lu.lv
  Otto Freimanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   otto.freimanis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Jevgenijs.Gabrusenoks@cfi.lu.lv
MSc. Anta Gailiša Projektu vadības daļa Vecākais eksperts 29213521 Anta.Gailisa@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Gopejenko Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks 29558333 Aleksejs.Gopejenko@cfi.lu.lv
BSc. Rolands Grants Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
  Kārlis Grindulis Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   karlis.grindulis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Līga Grīnberga Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa Pētniece; Daļas vadītāja 26415673 liga.grinberga@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 27434516 deniss.grjaznovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jurģis Grūbe Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   jurgis.grube@cfi.lu.lv
BSc. Anna Grūbe Projektu vadības daļa Projektu administratore 67187816 anna.grube@cfi.lu.lv
Dr. phys. Raitis Gržibovskis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 raitis.grzibovskis@cfi.lu.lv
  Paulis Gurdziels Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Paulis.Gurdziels@cfi.lu.lv
MSc. Irina Gvardina Radioelektronikas laboratorija Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
  Ilona Heinrihsone Juridiskā un iepirkumu daļa; Juridiskā un iepirkumu daļa Jurista palīgs; Iepirkumu sekretārs   Ilona.Heinrihsone@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece 67262145 Julija.Hodakovska@cfi.lu.lv
  Samanta Homiča Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere   samanta.homica@cfi.lu.lv
BSc. Inta Isakoviča Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere   Inta.Isakovica@cfi.lu.lv
  Anna Ivanova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente   Anna.Ivanova@cfi.lu.lv
  Vladimirs Ivanovs Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Inženiermehānikas daļas vadītājs 29509755 vladimirs.ivanovs@cfi.lu.lv
  Inese Jansone Informācijas un komunikācijas daļa Eksperte   inese.jansone@cfi.lu.lv
Dr. honoris causa Jānis Jansons Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks 67187479 janis.jansons@cfi.lu.lv
MSc. Līga Jasulaņeca Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Cietvielu fiziķe   liga.jasulaneca@cfi.lu.lv
  Laimonis Jēkabsons Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26313376 laimonis.jekabsons@cfi.lu.lv
  Anastasija Jozepa Finanšu un grāmatvedības daļa Materiālu uzskaites grāmatvede 67260571 Anastasija.Jozepa@cfi.lu.lv
  Miks Krišjānis Jurjāns Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   miks.jurjans@cfi.lu.lv
  Kristians Kacers Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   kristians.kacers@cfi.lu.lv
  Kevon Bipinchandra Kadiwala Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   kevon.kadiwala@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Kalendarevs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 roberts.kalendarevs@cfi.lu.lv
  Aija Kalniņa Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Aija.Kalnina@cfi.lu.lv
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Personāldaļa Vecākā eksperte   laura.kalnina@cfi.lu.lv
MSc. Anna Kalvāne Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece   kalvane@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko EXAFS spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv
  Pjotrs Kaļiņikovs Radioelektronikas laboratorija Inženieris 67260856 pjotrs.kalinikovs@cfi.lu.lv
  Reinis Kaparkalējs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris   reinis.kaparkalejs@cfi.lu.lv
MSc. Kaspars Kaprāns Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Kaspars.Kaprans@cfi.lu.lv
  Mihails Karaušs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   mihails.karauss@cfi.lu.lv
Dr.phys. Varis Karitāns Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks 29794940 Varis.Karitans@cfi.lu.lv
Dr. phys. Igors Kaulačs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Igors.Kaulacs@cfi.lu.lv
MSc. Marta Kāne Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere   Marta.Kane@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 26436513 janis.kleperis@cfi.lu.lv
  Līga Klēbaha Personāldaļa Personāldaļas vadītāja 67260556 ligak@cfi.lu.lv
  Juris Kļava Redzes uztveres laboratorija Inženieris   Juris.Klava@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Vadošais pētnieks; Galvenais Inženieris 29404742 janis.klavins@cfi.lu.lv
MSc. Ainārs Knoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Ainars.Knoks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Valdis Korsaks Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Grupas vadītājs   valdis.korsaks@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 jevgenijs.kotomins@cfi.lu.lv
  Veera Krasnenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Viespētniece    
Dr.phys. Tamāra Krasta Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Tamara.Krasta@cfi.lu.lv
Dr.Phys. Guna Krieķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece   guna.krieke@cfi.lu.lv
Dr.phys. Alberts Kristiņš Radioelektronikas laboratorija; Radioelektronikas laboratorija Vadošais pētnieks; Laboratorijas vadītājs 67260856 alberts.kristins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš Administrācija Direktora palīgs 67187816 andris.krumins@cfi.lu.lv
  Beāte Krūze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   beate.kruze@cfi.lu.lv
Dr.phys. Gints Kučinskis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks; Laboratorijas vadītājs   gints.kucinskis@cfi.lu.lv
  Antra Kundziņa Informācijas un komunikācijas daļa Eksperte   Antra.Kundzina@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māris Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Pētnieks; Grupas vadītājs 67187522 maris.kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins EXAFS spektroskopijas laboratorija; EXAFS spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67251691 a.kuzmin@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija; Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 27134915 Vladimirs.Kuzovkovs@cfi.lu.lv
MSc. Meldra Ķemere Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Meldra.Kemere@cfi.lu.lv
MSc. Katrīna Laganovska Optisko materiālu laboratorija Pētniece   Katrina.Laganovska@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Organisko materiālu laboratorija; Projektu vadības daļa Zinātniskā asistente; Projektu administratore 67260787 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Jānis Latvels MATERIZE pārdošanas daļa Klientu risinājumu vadītājs 29761393 Janis.Latvels@cfi.lu.lv
MSc. Lelde Lāce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente   lelde.lace@cfi.lu.lv
Mg iur Ieva Lācenberga-Rocēna Juridiskā un iepirkumu daļa; Juridiskā un iepirkumu daļa Daļas vadītāja; Juriste   ieva.lacenberga-rocena@cfi.lu.lv
  Madara Leimane Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Madara.Leimane@cfi.lu.lv
MSc. Pēteris Lesničenoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Peteris.Lesnicenoks@cfi.lu.lv
BSc. Mārcis Lielbārdis Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
MSc. Oļegs Lisovskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents 26130472 Olegs.Lisovskis@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Līpenīts Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   lipenits.janis@cfi.lu.lv
  Māris Līviņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   maris.livins@cfi.lu.lv
  Modris Logins Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Modris.Logins@cfi.lu.lv
  Jūlija Lukoševiča EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženiere    
BSc. Ingars Lukoševičs Spektroskopijas laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa Zinātniskais asistents; Mājaslapas administrators   ingars@cfi.lu.lv; majas.lapa@cfi.lu.lv
  Maria Luštšik Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere    
MSc. Edvīns Ļetko Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Zinātniskais asistents   edvins.letko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
  Mareks Markāns Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 mareks.markans@cfi.lu.lv
  Guntis Meinerts Drošība un apsaimniekošana Palīgstrādnieks    
MSc. Jānis Melderis Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 janis.melderis@cfi.lu.lv
  Ansis Mežulis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Ansis.Mezulis@cfi.lu.lv
MSc. Igors Mihailovs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 igors.mihailovs@cfi.lu.lv
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Organisko materiālu laboratorija Pētniece 67260787 Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Donāts Millers Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 28702551 Donats.Millers@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   nina.ulmane@cfi.lu.lv
BSc. Aleksandra Moskina Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   aleksandra.moskina@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija; Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks   gatis.mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ramūnas Nedzinskas Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Ramunas.Nedzinskas@cfi.lu.lv
  Aleksandrs Novikovs Plāno kārtiņu laboratorija Laborants   aleksandrs.novikovs@cfi.lu.lv
  Vladimirs Ņemcevs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26417705 Vladimirs.Nemcevs@cfi.lu.lv
  Ināra Ņesterova Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   inara.nesterova@cfi.lu.lv
  Dace Ņilova Spektroskopijas laboratorija Inženiere   dace.nilova@cfi.lu.lv
  Roberts Oliņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   roberts.olins@cfi.lu.lv
  Vitālijs Oļševskis Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris    
  Ģirts Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Komercdarbības konsultants   girts.ozolins@cfi.lu.lv
  Andris Ozoliņš Administrācija Projektu vadītājs 29207993 andris.ozolins@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija; Redzes uztveres laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260868 maris.ozolins@cfi.lu.lv
  Armands Ozols Plāno kārtiņu laboratorija Laborants   armands.ozols@cfi.lu.lv
  Haralds Ozols Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Haralds.Ozols@cfi.lu.lv
  Gunita Paidere Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženiere   gunita.paidere@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Ēriks Palčevskis Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks   eriks.palcevskis@cfi.lu.lv
  Viktorija Pankratova Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Viktorija.Pankratova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Vladimirs.Pankratovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Paulis Paulīns Redzes uztveres laboratorija Cietvielu fiziķis   paulis.paulins@cfi.lu.lv
  Patrīcija Paulsone Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Spektroskopijas laboratorija Pētnieks    
MSc. Jūlija Perveņecka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente 67260787 julija.pervenecka@cfi.lu.lv
  Rūdolfs Pikšens Optisko materiālu laboratorija Inženieris   rudolfs.piksens@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija; Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 20093610 Sergejs.Piskunovs@cfi.lu.lv
MSc. Aleksandrs Platoņenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks 25956853 Aleksandrs.Platonenko@cfi.lu.lv
MSc. Maksims Poļakovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks    
Dr.phys. Boriss Poļakovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187511 boriss.polakovs@cfi.lu.lv
  Andis Poļaks Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 andis.polaks@cfi.lu.lv
  Aleksandrs Popovs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris    
Dr.phys. Anatolijs Popovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 anatolijs.popovs@cfi.lu.lv
MSc. Inga Pudža EXAFS spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente 67251691 Inga.Pudza@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kaspars Pudžs Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 kaspars.pudzs@cfi.lu.lv
  Krišs Pujāts Redzes uztveres laboratorija Programmēšanas inženieris   Kriss.Pujats@cfi.lu.lv
  Nataļja Purāne Drošība un apsaimniekošana Palīgstrādnieks    
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija; Plāno kārtiņu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67251691 purans@cfi.lu.lv
MSc. Māra Putniņa Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente   Mara.Putnina@cfi.lu.lv
  Alfs Raudis MATERIZE un ATL vadības daļa Vecākais eksperts   Alfs.Raudis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māra Reinfelde Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   mara.reinfelde@cfi.lu.lv
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija; Radiācijas fizikas laboratorija Laboratorijas vadītāja; Vadošā pētniece 67261304 Daina.Riekstina@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Vadošais pētnieks   Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
  Pāvels Rodionovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   pavels.rodionovs@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Uldis.Rogulis@cfi.lu.lv
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks 67187480 leonids.rusevics@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Organisko materiālu laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktors 67854986 martins.rutkis@cfi.lu.lv
  Mareks Seņko Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Mareks.Senko@cfi.lu.lv
Dr.chem. Vera Serga Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētniece    
  Raitis Siatkovskis Drošība un apsaimniekošana Saimniecības daļas vadītājs 67260545 Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv
  Raitis Kaspars Sika Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris    
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa; Projektu vadības daļa Grupas vadītāja; Projektu administratore   Ieva.Silina@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67211405 andrejs.silins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ļubova Simonova Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Lubova.Simonova@cfi.lu.lv
  Raivis Sīlis Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 raivis.silis@cfi.lu.lv
Dr. chem. Monika Skruodiene Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Monika.Skruodiene@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Linards Skuja Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 linards.skuja@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vera Skvorcova Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece 67187473 vera.skvorcova@cfi.lu.lv
BSc. Olafs Slabkovskis Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   Olafs.Slabkovskis@cfi.lu.lv
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere    
  Maksims Sokolovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents   maksims.sokolovs@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks   Aleksandrs.Sorokins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   maris.springis@cfi.lu.lv
MSc. Einārs Sprūģis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskais asistents   Einars.Sprugis@cfi.lu.lv
  Agnese Spustaka Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Agnese.Spustaka@cfi.lu.lv
  Līva Staltāne-Vilne Administrācija Biroja administratore 67187816 liva.staltane@cfi.lu.lv
BSc. Kaspars Staltāns-Vilnis Plāno kārtiņu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Inženieris; IT inženieris 67251691 kaspars.vilnis@cfi.lu.lv
  Edgars Straumanis Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Edgars.Straumanis@cfi.lu.lv
BSc. Normunds Strautnieks Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
  Edvards Strods Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   edvards.strods@cfi.lu.lv
  Jeļena Sušinska Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   jelena.susinska@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Spektroskopijas laboratorija; Spektroskopijas laboratorija; Administrācija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks mācību darbā 67187816 anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Krišjānis Šmits Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija; Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187478 smits@cfi.lu.lv
  Viktorija Šteingarte Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere    
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 67187810 andris.sternbergs@cfi.lu.lv
  Kitija Alise Štucere Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 kitija-alise.stucere@cfi.lu.lv
  Inese Takere Finanšu un grāmatvedības daļa Galvenā grāmatvede 67260571 Inese.Takere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Teteris Radiācijas fizikas laboratorija Vadošais pētnieks 29414553 janis.teteris@cfi.lu.lv
Msc. Jānis Teterovskis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris   Janis.Teterovskis@cfi.lu.lv
MSc. Natālija Tetervenoka Organisko materiālu laboratorija Pētniece 67260787 natalija.tetervenoka@cfi.lu.lv
  Čiro Federiko Tipaldi Spektroskopijas laboratorija Inženieris   ciro-federiko.tipaldi@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Tokmakovs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67187790 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
  Annamarija Trausa Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskā asistente   annamarija.trausa@cfi.lu.lv
Dr.phys. Laima Trinklere Spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošā pētniece; Zinātniskās padomes priekšsēdētāja   Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
  Ernests Tropiņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 ernests.tropins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 truhins@cfi.lu.lv
  Gatis Tunēns Optisko materiālu laboratorija Inženieris    
  Rims Vaitkus Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   rims.vaitkus@cfi.lu.lv
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija; Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67262145 guntars.vaivars@cfi.lu.lv
MSc.ing. Dagnija Valdniece Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere    
Dr.phys. Mārtiņš Vanags Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētnieks 26124062 Martins.Vanags@cfi.lu.lv
MSc. Juris Veinbergs Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aivars Vembris Organisko materiālu laboratorija; Organisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260787 aivars.vembris@cfi.lu.lv
  Viktors Vibornijs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   viktors.vibornijs@cfi.lu.lv
  Ēriks Vilunas Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   eriks.vilunas@cfi.lu.lv
  Viesturs Tenis Vīksna Spektroskopijas laboratorija Inženieris   viesturs-tenis.viksna@cfi.lu.lv
Dr.chem. Aigars Vītiņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 Aigars.Vitins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Virgīnija Vītola Optisko materiālu laboratorija; Optisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītāja; Pētniece   Virginija.Vitola@cfi.lu.lv
  Kaspars Vītols Spektroskopijas laboratorija Inženieris   kaspars.vitols@cfi.lu.lv
BSc. Artis Volkovs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   Artis.Volkovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Vadošais pētnieks   tom.yager@cfi.lu.lv
  Katrīna Zabarovska Projektu vadības daļa Projektu vadītāja   katrina.zabarovska@cfi.lu.lv
  Aleksandrs Začinskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris   aleksandrs.zacinskis@cfi.lu.lv
BSc. Dāvis Zavickis Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženieris   Davis.Zavickis@cfi.lu.lv
  Dāvis Zāģers Redzes uztveres laboratorija Laborants    
  Roberts Ziediņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 roberts.ziedins@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Zolotarjovs Optisko materiālu laboratorija Pētnieks   aleksejs.zolotarjovs@cfi.lu.lv
  Margarita Anna Zommere Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 margarita.zommere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 martins.zubkins@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 29821830 guntars.zvejnieks@cfi.lu.lv